facebook

BLACK FRIDAY ΠΡΟΣΦΟΡΑ

BLACK FRIDAY ΠΡΟΣΦΟΡΑ μην περιμένετε μέχρι την Παρασκευή:                                                                 Με την εγγραφή σας στο περιοδικό

Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου από σήμερα 20/11/2018 έως την Παρασκευή 23/11/2018

και για τους πρώτους 200

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων για 1 έτος με νομολογία που δεν υπάρχει σε άλλες βάσεις δεδομένων σχολιασμένη και με παράθεση των Contra αποφάσεων ανά απόφαση.

και ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ στα κλειδωμένα Newsletter μας – (εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημέρωση) που θα σας αποστέλλουμε στο email σας, με την πιο επίκαιρη και ενδιαφέρουσα Νομολογία, Αρθρογραφία και Νομική Ειδησεογραφία σε όλο το εύρος του Δικαίου.

Για την προσφορά πατήστε εδώ και θα σας σταλούν και οι ΔΩΡΕΑΝ κωδικοί σας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Σόλων πατήστε εδώ

Για να παρακολουθήστε την επίδειξη της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων Τροχαίου Ασφαλιστικού και Ενοχικού Δικαίου με παράθεση σε κάθε απόφαση των contra αποφάσεων και σχολιασμό με παρατηρήσεις στο σύνολο της Νομολογίας πατήστε εδώ

Επίσης εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημέρωση –  Newsletter.

Πρωτοπόροι στην ενημέρωση του Δικηγορικού Σώματος, (αφού κάνεις άλλος δεν παρέχει τέτοιου επιπέδου άμεση ενημέρωση),αποστέλλοντας ΔΩΡΕΑΝ, στους συνδομητές του περιοδικού εβδομαδιαία ενημερωτικά Newsletters, με ότι ποιο επίκαιρο και σημαντικό νομικό νέο προκύπτει σε όλο το εύρος της δικαιοσύνης (αστικό – ποινικό – διοικητικό –φορολογικό), κάθε αλλαγή της κρατούσας άποψης της νομολογίας των ανωτάτων και ανωτέρων δικαστηρίων μας – σχολιασμένες, καθώς και τις επίκαιρες νομοθετικές αλλαγές άμεσου ενδιαφέροντος και εφαρμογής, εμπλουτισμένο και με αρθρογραφία συνεργατών μας – ειδικών επιστημόνων,  καθηγητών  – δικονομολόγων και ανωτάτων δικαστικών, σχετικά με τα προκύπτοντα ζητήματα στην καθημερινή δικαστηριακή πρακτική με σχετικές οδηγίες, όπως επί παραδείγματος χάριν στις τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

Για σχετικό Δείγμα των εβδομαδιαίων ενημερωτικών Newsletter (σε κλειδωμένη μορφή) για τα οποία θα έχετε κωδικό για να τα ξεκλειδώνετε πατήστε εδώ

Για άμεση επικοινωνία καλέστε το 210.9824002 ή το 6977.000500

Email:  info@esd.gr

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

  1. Γιατί είναι το μοναδικό Μηνιαίο Νομικό Περιοδικό Τροχαίου και Ασφαλιστικού Δικαίου με παρουσία 45 ετών.
  2. Η παρουσίαση της σχετικής νομολογίας, που δημοσιεύεται σε κάθε τεύχος πάντοτε σχολιασμένη, δεν δημοσιεύεται σε καμία βάση δεδομένων με σχετική απαγόρευση εκ μέρους μας από το 1993.
  3. Ο σύγχρονος τρόπος παρουσίασης της αρθρογραφίας και νομολογίας όλων των βαθμίδων διευκολύνει τον αναγνώστη, διότι με επιμέλεια της συντακτικής ομάδας:

Α) Σε κάθε απόφαση προηγείται σχετική περίληψη επισημαίνοντας τα ουσιώδη θέματα της, που καθιστούν τον αναγνώστη ενήμερο σε
 όλα τα ζητήματα που διαπραγματεύονται σ΄αυτή, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου.

Β) Στη συνέχεια επιχειρείται ο σχολιασμός και η πλήρης ανάλυση των θεμάτων με ταυτόχρονη παράθεση όμοιων αποφάσεων, αλλά και σχολίων – οδηγιών προς τους νομικούς παραστάτες, για να αποφεύγονται λάθη και δικονομικά προβλήματα.

Έτσι ο αναγνώστης έχει πλήρη και σφαιρική ενημέρωση, χωρίς να απαιτείται να ανατρέξει σε άλλες πηγές.

Γ) Εν συνεχεία παρατίθεται η Contra Νομολογία ούτως ώστε η υπερασπιστική γραμμή του ενάγοντος να γνωρίζει εκ των προτέρων τις πιθανές επαπειλούμενες ενστάσεις εκ μέρους του εναγόμενου.

Δ) Σε κάθε τεύχος αναδεικνύεται μέσα από την μόνιμη στήλη της Αρθρογραφίας μας με σχετικό Άρθρο που επιλύει τα δισεπίλυτα θέματα που ανακύπτουν από την τρέχουσα νομολογία μας και δίνουν άμεση λύση.

Ε) Μέσα από την τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πελατών μας, συνδράμουμε στην διευκόλυνση της καθημερινής πρακτικής των συναδέλφων, απαντώντας σε κάθε νομικό ερώτημά τους.

ΣΤ ) Δίνουμε ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση και στην ηλεκτρονική έκδοση των τευχών.

Η) Με δική μας ευθύνη αναλαμβάνουμε στο τέλος του έτους την βιβλιοδέτηση των τευχών, ούτως ώστε να κοσμούν την απαραίτητη Βιβλιοθήκη ενός Δικηγορικού γραφείου.
 

                                                           Επίσης Αναλύουμε

I. Την έρευνα της Υπαιτιότητας – Συνυπαιτιότητας – παραβάσεις διατάξεων του ΚΟΚ κατά περίπτωση
II. Το Δίκαιο των Αποζημιώσεων εκ Τροχαίων Ατυχημάτων – Αστική Ευθύνη: Βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και Ν. ΓπΝ/1911
III. Ιδιωτική Ασφάλιση – Τροχαίο και Ασφαλιστικό
IV. Δικονομικά Ζητήματα
IVE. Ευθύνη Δημοσίου – ΟΤΑ