facebook
Αρχική Νομολογία

Κατηγορία: Νομολογία

Άρθρο

Έκδοση Ακάλυπτης Επιταγής –  Ύπαρξη Κοινού Δόλου Αναιρετική Διαδικασία  (κατ΄ άρθρ.  510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ ΚΠΔ) Σιωπηρή Απόρριψη Αιτήματος Αναβολής ή Διακοπής από τον Εισαγγελέα με σκοπό την Γραφολογική Πραγματογνωμοσύνη Αναίρεση κατόπιν Αιτήσεως του Κατηγορουμένου – Αντικειμενική και Υποκειμενική Υπόσταση του Αδικήματος Κατάργηση του «εν γνώσει» στοιχείου  

1.Έκδοση Ακάλυπτης Επιταγής –  Ύπαρξη Κοινού Δόλου Αναιρετική Διαδικασία  (κατ΄ άρθρ.  510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ ΚΠΔ) Σιωπηρή Απόρριψη Αιτήματος Αναβολής ή Διακοπής από τον Εισαγγελέα με σκοπό την Γραφολογική Πραγματογνωμοσύνη Αναίρεση κατόπιν Αιτήσεως του Κατηγορουμένου 2. Αντικειμενική και Υποκειμενική Υπόσταση του Αδικήματος Κατάργηση του «εν γνώσει» στοιχείου   Έκδοση Ακάλυπτης Επιταγής –  Ύπαρξη Κοινού Δόλου...

Άρθρο

Νοσηλεία  και Θεραπεία Ασφαλισμένου στο ΙΚΑ σε Ιδιωτική Κλινική του Εξωτερικού σε Επείγουσα Σοβαρή Ασθένεια – Αποζημιωτέα – Απορριπτέα η Αναίρεση του Ε.Ο.Π.Π.Υ. ως καθολικού διαδόχου του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

1.Νοσηλεία  και Θεραπεία Ασφαλισμένου στο ΙΚΑ σε Ιδιωτική Κλινική του Εξωτερικού σε Επείγουσα Σοβαρή Ασθένεια – Αποζημιωτέα Όταν η εφαρμοζόμενη ιατρική μέθοδος βρίσκεται σε ερευνητικό στάδιο και η μέθοδος συνδυασμένης χρήσεως χημειοθεραπείας με υπερθερμία δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα ούτε σε κρατική κλινική της Γερμανίας   Αναιρετική Διαδικασία Απορριπτέα η Αναίρεση του Ε.Ο.Π.Π.Υ. ως καθολικού διαδόχου...

Άρθρο

Απώλεια Εισοδήματος και Απώλεια Σύνταξης για Μεταγενέστερο Χρονικό Διάστημα – λόγω του τραυματισμού της η ενάγουσα δεν εργάσθηκε και απώλεσε το Συνταξιοδοτικό της Δικαίωμα

1.Απώλεια Εισοδήματος και Απώλεια Σύνταξης για Μεταγενέστερο Χρονικό Διάστημα Λόγω του  τραυματισμού της  η ενάγουσα δεν εργάσθηκε και απώλεσε  το Συνταξιοδοτικό της Δικαίωμα      2.Αναιρετική Διαδικασία (κατ’ άρθρ. 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ)  Εσφαλμένα το Εφετείο απέρριψε ως πρόωρα ασκηθέντα τα αγωγικά κονδύλια απώλειας εισοδήματος και απώλειας σύνταξης Δεκτός ο Λόγος Αναίρεσης της αναιρεσείουσας – ενάγουσας  ...

Άρθρο

Παράνομη Διακίνηση Αλλοδαπών – Αναίρεση καταδικασθέντος Kατηγορουμένου ενώπιον του Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης – Πότε στοιχειοθετείται η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος – Τι συνιστά επιβαρυντική περίπτωση.

1.Αξιόποινη Πράξη Παράνομης Διακίνησης Αλλοδαπών (άρθρο 30 παρ.1 του ν. 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης)   2.Αναιρετική Διαδικασία  (κατ΄ άρθρ.  510 παρ. 1 στοιχ. Δ’, Ε’ & Θ’ ΚΠΔ)                                                         ...

Άρθρο

Εργατικό Ατύχημα – Εκπρόθεσμη Αναγγελία Εργατικού Ατυχήματος στον ΟΑΕΕ για την χορήγηση Χρηματικού Επιδόματος λόγω Ανωτέρω Βίας – Αναίρεση Ε.Φ.Κ.Α – Απορριπτέα – Τί συνιστά Ανωτέρα Βία

1.Εργατικό Ατύχημα Εκπρόθεσμη  Αναγγελία  Εργατικού  Ατυχήματος στον ΟΑΕΕ για την χορήγηση Χρηματικού Επιδόματος Λόγω  Ανωτέρω Βίας   2. Τι συνιστά Ανωτέρω Βία  3.Αναίρεση Ε.Φ.Κ.Α ως οιονεί καθολικού διαδόχου του Ο.Α.Ε.Ε (άρθρα 51 παρ. 1), 53 παρ. 1 περ. Δ και 70 παρ. 1 του ν. 4387/2016 Απορριπτέα Η υπέρβαση της αποκλειστικής προθεσμίας της δήλωσης εργατικού ατυχήματος εντός μηνός...

Άρθρο

Τροχαίο Ατύχημα με Ζώα (Τσακάλι) εντός Αυτοκινητοδρόμου – Πότε Ευθύνεται προς Αποζημίωση η Παραχωρησιούχος Εταιρεία Κατασκευής Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου

1.Τροχαίο Ατύχημα με Ζώα (Τσακάλι) Εντός  του Νέου Αυτοκινητοδρόμου Αθηνών- Κορίνθου -Τρίπολης – Καλαμάτας 2.Ευθύνη της Παραχωρησιούχου Εταιρείας Κατασκευής – Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου προς Αποζημίωση 3.Παραβιάσεις των Διατάξεων του Κυρωτικού Νόμου  3559/2007 (Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, τεύχος Ιανουάριος 2024) Παραλείψεις των προστηθέντων αρμοδίων οργάνων της εναγομένης παραχωρησιούχου εταιρίας να τοποθετήσουν κατάλληλη σήμανση που να προειδοποιεί τους...

Άρθρο

ΜΕΘΗ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ

ΜΕΘΗ ΟΔΗΓΟΥ - ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣΤο ποσοστό αυτό μπορεί να οφείλεται σε μεταθανάτια παραγωγή αιθανόλης καθώς λήφθηκε δείγμα αίματος του θανόντος οδηγού δύο ημέρες μετά το θάνατό του - Δεν τελεί σε Αιτιώδη Συνάφεια με το επελθόν ατύχημα

Άρθρο

Αξιόποινη Πράξη Έκδοσης Ακάλυπτης Επιταγής – Αναίρεση Κατηγορουμένου κατά καταδικαστικής απόφασης

1.Αξιόποινη Πράξη Έκδοσης Ακάλυπτης Επιταγής Αναιρετική Διαδικασία  (κατ΄ άρθρ.  510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ) Αναίρεση Κατηγορουμένου κατά καταδικαστικής απόφασης  - Απορριπτέα
2.Δεν αποτελεί λόγο αναίρεσης η συνδρομή ή μη του δόλου διότι ο δόλος ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των πραγματικών περιστατικών που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση
3.Στη συνολική πρόταση του εισαγγελέα επί της ενοχής εμπεριέχεται και η σιωπηρή απόρριψη του αιτήματος του κατηγορουμένου
   για αναβολή ή διακοπή της δίκης για διενέργεια γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης
4.Δεν δημιουργείται καμία απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας από την παράλειψη του Εισαγγελέα να αποφανθεί επί του ανωτέρω αιτήματος του κατηγορουμένου

Άρθρο

Θεμελίωση Σύνταξης Χηρείας της Επιζώσας Συζύγου του ασφαλισμένου στον ΟΑΕΕ ο οποίος πριν το θάνατό του δικαιούνταν Σύνταξη λόγω Αναπηρίας

1.Θεμελίωση Σύνταξης Χηρείας της Επιζώσας  Συζύγου του ασφαλισμένου στον ΟΑΕΕ  ο οποίος πριν το θάνατό του δικαιούνταν Σύνταξηλόγω Αναπηρίας 
(άρθρ.  21 παρ. 1 και 2   και άρθ.  28 παρ. 1 του π.δ. 258/2005)  
2.Αίτηση Αναίρεσης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)  ως οιωνεί καθολικού διαδόχου του ΟΑΕΕ
    Απορριπέα η αναίρεση 

Άρθρο

Έκδοση και Αποδοχή Πλαστών και Εικονικών Τιμολογίων – Προσφυγή κατά Πράξης Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ- Δεκτή εν Μέρει

Εφαρμογή της Ενωσιακής Αρχής της Αναδρομικής εφαρμογής της Ελαφρύτερης Διοικητικής Κύρωσης και της  Αρχής  της Αναλογικότητας λόγω του ποινικού χαρακτήρα των προστίμων από φορολογικές
παραβάσεις οι οποίες ερείδονται  στην Ε.Σ.Δ.Α