facebook
Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί θανατώσεως προσώπου

Κατηγορία: Αποζημίωση επί θανατώσεως προσώπου

Άρθρο

Σπληνεκτομή – Ηθική Βλάβη: 30.000 ευρώ και Αποζημίωση Επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931) 20.000 ευρώ – Ψυχική Οδύνη 250.000 ευρώ – Τροχαίο Ατύχημα στην Αλλοδαπή (Βουλγαρία) – Δικαιοδοσία Ελληνικών Δικαστηρίων – Εφαρμοστέο Δίκαιο το Ελληνικό Δίκαιο

1.Τροχαίο Ατύχημα στην Αλλοδαπή (Βουλγαρία) Δικαιοδοσία Ελληνικών Δικαστηρίων Εφαρμοστέο Δίκαιο το Ελληνικό Δίκαιο   2.Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων Οχημάτων Παραβίαση Διπλής Διαχωριστικής Γραμμής Είσοδος στο Αντίθετο Ρεύμα Κυκλοφορίας   3.Ψυχική Οδύνη 250.000 ευρώ Ανά 80.000 ευρώ στους δύο γονείς  Ανά 40.000 ευρώ στα δύο αδέλφια  10.000 ευρώ στη γιαγιά εκ μητρικής γραμμής   4.Ζώνη Ασφαλείας Επιβαινόντων...

Άρθρο

Ψυχική Οδύνη – Αναιρετικός Έλεγχος επιδικαζόμενων ποσών κατ’ άρθρ.559 αρ.1, ΚΠολΔ

Ψυχική Οδύνη – Αναιρετικός Έλεγχος επιδικαζόμενων ποσών κατ’ άρθρ.559 αρ.1, ΚΠολΔ   Υπέρβαση της αρχής της Αναλογικότητας λόγω επιδίκασης χρηματικής ικανοποίησης η οποία καταφανώς  υπολείπεται του συνήθως επιδικαζόμενου   Στην προκειμένη περίπτωση, το Μονομελές Εφετείο Αθηνών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την έλλειψη συνυπαιτιότητας της θανούσας στο θανάσιμο τραυματισμό της, την ηλικία της (34 ετών), καθώς και...

Άρθρο

Αποζημίωση επί Θανατώσεως Συζύγου κατά τα Έθιμα της Φυλής των Ρομά – Ενεργητική Νομιμοποίηση Αξίωσης Αποζημίωσης του ΑΝΕΥ Γάμου Επιζώντος Συζύγου

1. Αποζημίωση επί Θανατώσεως Συζύγου κατά τα Έθιμα της Φυλής των Ρομά     Ενεργητική Νομιμοποίηση Αξίωσης Αποζημίωσης του ΑΝΕΥ Γάμου Επιζώντος Συζύγου 2. Αναιρετική Διαδικασία (άρθρ. 559 αριθ. 11γ ΚΠολΔ)      Δεκτός ο λόγος αναίρεσης των αναιρεσειόντων     Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων – εγγράφων     (συμβολαιογραφικές πράξεις εκούσιας αναγνώρισης των...

Άρθρο

Ψυχική Οδύνη (932 ΑΚ) 320.000 ευρώ Αναιρετική Διαδικασία Αυξητική τάση επιδικασθέντων ποσών

Το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο επιδίκασε για το θάνατο της ανυπαίτιας 19χρονης συνεπιβαίνουσας :
Ανά 130.000ευρώ στον πατέρα και στην μητέρα(αντί των 90.000 ευρώ πρωτοδίκως επιδικασθέντων)
Ανά 20.000ευρώ σε καθένα από τους δύο παππούδες (αντί των 15.000ευρώ πρωτοδίκως επιδικασθέντων)20.000ευρώ στην γιαγιά(αντί των 15.000 ευρώ πρωτοδίκως επιδικασθέντων)

Άρθρο

Παράσυρση Πεζού εκτός Διαβάσεως – Μέθη Οδηγού και Πεζού

Παράσυρση Πεζού εκτός Διαβάσεως Μέθη Οδηγού και Πεζού    Συνυπαιτιότητα 60% του οδηγού ΙΧΕ αυτοκινήτου, ο οποίος οδηγώντας με υπερβολική ταχύτητα (70 χ/ω αντί του ανώτατού επιτρεπομένου ορίου των 50 χ/ω) και υπό την επήρεια μέθης (0.68 gr/lt  στο αίμα κατά την πρώτη μέτρηση και 0,64 gr/lt κατά την δεύτερη μέτρηση) αντιληφθείς από απόσταση τουλάχιστον...

Άρθρο

Ψυχική Οδύνη (ΑΚ 932) 510.000 ευρώ – Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων ΙΧΕ Οχημάτων – Ζώνη Ασφαλείας / Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος – Απορριπτέα

Ψυχική Οδύνη  (ΑΚ 932)  510.000 ευρώ   (Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, τεύχος Μάϊος – Ιούνιος 2021)  Οι  θανόντες στο επίδικο τροχαίο ατύχημα, ηλικίας κατά το χρόνο θανάτου τους 55 ετών, και 49 ετών αντίστοιχα  ήταν σύζυγοι μεταξύ τους και εργάζονταν ο μεν πρώτος εκμεταλλευόμενος επιχείρηση ζαχαροπλαστείου, η δε δεύτερη ως ιδιωτική υπάλληλος στο εργοστάσιο...

Άρθρο

Έμφραγμα Μυοκαρδίου Απότοκο Τροχαίου Ατυχήματος μετά 5ημερο Αιτιώδης Σύνδεσμος – Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 19 ΚΠολΔ

Έμφραγμα Μυοκαρδίου Απότοκο Τροχαίου Ατυχήματος μετά 5ημερο Αιτιώδης Σύνδεσμος (1) Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 19 ΚΠολΔ (Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, τεύχος Μάιος – Ιούνιος 2021)    Η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου δεν αποκλείεται από το γεγονός ότι στο αποτέλεσμα συνετέλεσαν και ιδιαίτερες περιστάσεις του βλαβέντος ή ειδική προδιάθεση του ίδιου του παθόντος ή όταν...

Άρθρο
BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΝΕΟ 260x95 004

Ευθύνη Δημοσίου Πρόσκρουση σε Ανεπαρκή Μεταλλικά Στηθαία Ασφαλείας – Ψυχική Οδύνη 240.176 ευρώ

Ψυχική Οδύνη 240.176 ευρώ Απορριπτέος ο Αναιρετικός Λόγος περί Υπέρβασης Εξουσίας του Δικαστηρίου ως προς το ύψος των επιδικασθέντων ποσών – ΑΚ 932 (2)

Άρθρο

Τροχαίο ατύχημα μετά την είσοδο ΙΧΕ «από κλειστό δρόμο» σε Εθνική Οδό – Ψυχική Οδύνη 240.000 ευρώ – Πραγματογνωμοσύνη προς διερεύνηση αποκλίσεων 3 τοξικολογικών εξετάσεων για τον προσδιορισμό Μέθης – μη αναγκαία

1.Σύγκρουση Ομορρόπως Κινουμένων μετά την είσοδο του ανυπαίτιου ΙΧΕ  οχήματος «από κλειστό δρόμο» σε Εθνική Οδό όπου εκινείτο το Ζημιογόνο ΙΧΦ 2.Ψυχική Οδύνη  240.000  ευρώ 3.Πραγματογνωμοσύνη Τεχνική Μη αναγκαία η Διενέργειά  της προς διερεύνηση των αποκλίσεων των τριών τοξικολογικών   εξετάσεων  για τον ποσοτικό προσδιορισμό αιθανόλης 4.Μέθη Οδηγού Παρεμπίπτουσα Αγωγή Ασφαλιστή – Δεκτή