facebook
Αρχική Νομολογία Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου

Κατηγορία: Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου

Άρθρο

Διόρθωση Ανακριβούς Πρώτης Εγγραφής – Χρησικτησία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου – Προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 1α του ν. 3127/2003

Α. Διόρθωση Ανακριβούς Πρώτης Εγγραφής Β. Χρησικτησία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου Προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 1α του ν. 3127/2003 :     1) Να πρόκειται περί ακινήτου που ευρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως, ή εντός προϋφισταμένου του έτους 1923 οικισμού, ή εντός οριοθετηθέντος οικισμού, ο πληθυσμός του οποίου συμφώνως με την τελευταία (προ της ενάρξεως...

Άρθρο

Δημοσιεύθηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Ολμ. ΑΠ. 1/2023)]

Απόφαση ΑΠ.(Ολμ) 1/2023   Αριθμός 1/2023 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μαρία Γεωργίου, Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Πιπιλίγκα, Θεόδωρο Κανελλόπουλο, Γεώργιο Χριστοδούλου, Μαρία Βασδέκη, Ελένη Φραγκάκη, Ζαμπέττα Στράτα, Μαρία Μουλιανιτάκη, Μαριάνθη Παγουτέλη και Μυρσίνη Παπαχίου, Αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, Μαρία Κουβίδου, Αικατερίνη Κρυσταλλίδου, Αικατερίνη Βλάχου, Μαρία Λεπενιώτη, Ευδοξία...

Άρθρο

Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων – Ορισμός Μηδενικών Καταβολών – Διάσωση Κύριας Κατοικίας ενόψει Ανεπαρκούς Εισοδήματος

1. Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων    Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας   2.Ορισμός Μηδενικών Καταβολών ενόψει Ανεπαρκούς Εισοδήματος    Μηνιαίο εισόδημα αιτούντος 1.182 ευρώ (συντάξιμες αποδοχές) και ενιαίο επίδομα    στήριξης τέκνου 540 ευρώ    Αυξημένες δαπάνες διαβίωσης (1.600 ευρώ) λόγω προβλήματος υγείας τέκνου   3. Διάσωση Κύριας Κατοικίας «Εν προκειμένω ο αιτών γεννήθηκε το έτος 1955,...

Άρθρο

Ψευδής Κατάθεση κατ΄ άρθρο 224 παρ. 1Π.Κ. – Συκοφαντική Δυσφήμηση – Απαιτούμενα στοιχεία στοιχειοθέτησης του εγκλήματος – Ελλιπής Αιτιολογία ως προς τη Συνδρομή του Υποκειμενικού Στοιχείου του Άμεσου Δόλου τελέσεως των αξιόποινων πράξεων της Ψευδούς Καταθέσεως και της Συκοφαντικής Δυσφήμησης

1.Ψευδής Κατάθεση κατ΄ άρθρο 224 παρ. 1Π.Κ. Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της Ψευδούς Κατάθεσης απαιτείται: α) ο μάρτυρας να καταθέτει ενόρκως ενώπιον αρχής η οποία είναι αρμόδια για την εξέτασή του, β) τα πραγματικά περιστατικά τα οποία κατέθεσε να είναι ψευδή και γ) να υφίσταται άμεσος δόλος του, ο οποίος συνίσταται στη γνώση αυτού...

Άρθρο

Ανακοπή κατά Ταμειακής Βεβαίωσης Δ.Ο.Υ. – Νέοι λόγοι ανακοπής προτείνονται μόνο με πρόσθετο δικόγραφο που κοινοποιείται οκτώ ημέρες πριν από την συζήτηση

1.Ανακοπή κατά Ταμειακής Βεβαίωσης Δ.Ο.Υ. Νέοι λόγοι ανακοπής προτείνονται  μόνο με πρόσθετο δικόγραφο που κοινοποιείται οκτώ ημέρες πριν από την συζήτηση (άρθρο 585 παρ. 2 εδ. β` ΚΠολΔ)   2. ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δεκτός ως βάσιμος ο  εκ του άρθρ. 559 αρ. 14 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης   Το δικόγραφο της ανακοπής πρέπει να περιέχει τους λόγους...

Άρθρο

Υπαγωγή Οφειλέτη Εξυπηρετούμενου Δανείου Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 – Προϋποθέσεις

1.Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα Υπαγωγή Οφειλέτη Εξυπηρετούμενου Δανείου Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 Εάν ο οφειλέτης έχει υποστεί σημαντική μείωση μισθού ή της σύνταξής του   2.Αναιρετική Διαδικασία Απορριπτέος ως Αβάσιμος ο εκ του Άρθρου 559 Αρ. 1 ΚΠολΔ λόγος Αναίρεσης   Εν προκειμένω, κρίθηκε πως στην περίπτωση οφειλών από στεγαστικά...

Άρθρο

Αποκλεισμός Κληρονομικού Δικαιώματος του εναγόμενου επιζώντος συζύγου στην κληρονομιαία περιουσία της αποβιώσασας συζύγου του στο σύνολο της και στο δικαίωμα του στο Εξαίρετο

1.Αποκλεισμός Κληρονομικού Δικαιώματος του Eναγόμενου Επιζώντος συζύγου  στην κληρονομιαία περιουσία της αποβιώσασας συζύγου του στο σύνολο της και στο δικαίωμα του στο Εξαίρετο 2.Απαιτείται  βάσιμος λόγος Διαζυγίου και άσκηση σχετικής αγωγής διαζυγίου  3.Λόγο Διαζυγίου  αποτελεί και ο κλονισμός της έγγαμης σχέσης τεκμαιρόμενος εκ της διετούς διάστασης 4.Η περί Διαζυγίου αγωγή δεν μεταβιβάζεται στους Κληρονόμους με...

Άρθρο

Περικοπές Κύριων και Επικουρικών Συντάξεων – Κατάργηση Επιδομάτων Εορτών και Αδείας – Συνταγματικότητα αρ. 114 του ν. 4714/2020 – Καταβολή εφάπαξ ποσού που αντιστοιχεί στις αξιώσεις που απορρέουν μόνο από τις περικοπές των κύριων συντάξεων

1.Περικοπές Κύριων και Επικουρικών Συντάξεων Κατάργηση  Επιδομάτων Εορτών και Αδείας Συνταγματικότητα αρ. 114 του ν. 4714/2020 Καταβολή εφάπαξ ποσού που αντιστοιχεί στις αξιώσεις που απορρέουν μόνο από τις περικοπές των κύριων συντάξεων   2.Απόσβεση των απαιτήσεων που απορρέουν από την περικοπή των επικουρικών συντάξεων και την κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας για όσους δεν...

Άρθρο

Μη Καταβολή Βεβαιωμένων Χρεών προς το Δημόσιο – Ποινική Ευθύνη

1.Μη Καταβολή Βεβαιωμένων Χρεών προς το Δημόσιο Ποινική Ευθύνη   2.Νέα ρύθμιση  άρθρ. 25 παρ.1 Ν 1882/1990 με την ευμενέστερη διάταξη του άρθρου 469 νέου ΠΚ (Ν. 4619/2019, που ισχύει από 1/7/2019   3.Αναιρετική διαδικασία (κατ΄άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και  Ε ΚΠΔ) Βάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης του κατηγορουμένου Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση του...