Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί θανατώσεως προσώπου Κατώτατα Όρια Ασφαλίσματος για τροχαία ατυχήματα

Κατώτατα Όρια Ασφαλίσματος για τροχαία ατυχήματα

Κατώτατα Όρια Ασφαλίσματος για τροχαία ατυχήματα

 

μετά την 1.11.2007 τα 2.500.000 ευρώ

 

εάν υπάρχουν πέραν του ενός θύματα – ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ ΑΝΑ 200 χιλ. ευρώ σε κάθε γονιό και αδελφό
Υποχρέωση κίνησης στο άκρο δεξιό του οδοστρώματος
Η διάταξη έχει τεθεί για να εξασφαλίσει την ακώλυτη κυκλοφορία αυτών που κινούνται στο ίδιο ρεύμα και όχι για την αποφυγή σύγκρουσης με έτερα οχήματα.
Απόφ.Μον.Πρ.Μυτιλ.85/2010 Πρόεδρος: Παναγιώτα Χριστοφίλη Δικηγόροι: Μαριλένα Ροδάτου – Χρήστος Δ. Πατούνας Δημοσθένης Χατζηγιάννης

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας