facebook
Αρχική Newsletters Άκυρη Δήλωση Βούλησης από άτομο χωρίς έλλογη κρίση χωρίς να είναι απαραίτητο ο δικαιοπρακτών να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση δικαστικής συμπαράστασης.

Άκυρη Δήλωση Βούλησης από άτομο χωρίς έλλογη κρίση χωρίς να είναι απαραίτητο ο δικαιοπρακτών να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση δικαστικής συμπαράστασης.


Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων

https://solonnomologia.gr
 

 

Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου

esd.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ 

Νομική Ενημέρωση σε όλο το εύρος του δικαίου
αναδεικνύοντας
Σημαντική Αποκλειστική Επίκαιρη Σχολιασμένη Νομολογία μαζί με
Τα Νεα Νομοθετήματα (ΦΕΚ,ΝΟΜΟΥΣ,ΚΥΑ,ΠΟΛ) και
Ενδιαφέροντα Νομικά Νέα για ότι συμβαίνει όταν συμβαίνει.

                           
 

Υπερχρεωμένα Βασική Προϋπόθεση Υπαγωγής στο Ρυθμιστικό Πεδίο Εφαρμογής του Ν.3869/2010 ΝΕΟ
Για περισσότερα
πατήστε εδώ

Ακυρότητα Συμβολαιογραφικής Πράξης – Άκυρη Δήλωση Βούλησης από άτομο χωρίς Έλλογη Κρίση ΝΕΟ
Για περισσότερα πατήστε εδώ

 

Πρόσκρουση σε Ανεπαρκή Μεταλλικά Στηθιαία Ασφαλείας – Ευθύνη Δημοσίου – Ψυχική Οδύνη 240.176 ευρώ ΝΕΟ

Για περισσότερα πατήστε εδώ


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.4784/2021 ΜΕΡΟΣ Β’ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΦΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (Ε.Π.Η.Ο.) ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΦΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (Ε.Π.Η.Ο.) – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ν. 2696/1999 [ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Κ.Ο.Κ.)ΝΕΟ
Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.4786/2021 Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων ΝΕΟ
Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΦΕΚ Β 1194 – 27.03.20 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18877 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου ΝΕΟ
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Αριθμ. Α. 1063 Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάρτιο 2021.
Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 33785 ΕΞ 2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 128320 ΕΞ 2020/10.11.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020  ΝΕΟ
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Οι δικηγόροι εντάσσονται στη νέα ρύθμιση για την μείωση 40% του μισθώματος επαγγελματικών χώρων για το μήνα Μάρτιο 2021 ΝΕΟ
Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΝΕΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών: Προκατάθεση Προτάσεων Νέας Τακτικής Διαδικασίας Μονομελούς & Πολυμελούς από 29.3.2021 έως 2.4.2021 ΝΕΟ
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Διευκρινίσεις για την παράταση προθεσμιών άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής και αιτήματος αναστολής ΝΕΟ
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Αυτά είναι τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών ΝΕΟ
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Αίτηση και παραλαβή ποινικού μητρώου ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr   ΝΕΟ
Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΣΟΛΩΝ  
ΚΑΝΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΜΟΝΟΣ    
Για περισσότερα πατήστε εδώ

«Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι η μεγαλύτερη Νομική Σχολή της Κύπρου» – Συνέντευξη του Δρ. Γρηγόρη Μ. Μιχαηλίδη, λέκτορα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNIC), Δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω και Κοινοτικού Δικηγόρου Κύπρου ΝΕΟ

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: Δημοσίευση της Ετήσιας Ανασκόπησης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας – Εισαγωγή από τον Κοσμήτορα, Καθηγητή Αχιλλέα Κ. Αιμιαλιανίδη ΝΕΟ
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Διδακτορικές Σπουδές στη Νομική Σχολή του Παν. Λευκωσίας ΝΕΟ
Για περισσότερα πατήστε εδώ

 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας  ΝΕΟ   
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ΝΕΟ   
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην 42η θέση παγκοσμίως στην Κατηγορία Ποιοτική Εκπαίδευση ΝΕΟ   
Για περισσότερα πατήστε εδώ  

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Νομική Σχολή: Υπογράφηκε μια νέα συμφωνία της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Πάδοβα, του Ζάγκρεμπ και του Δυτικού Σίδνεϋ 
Για περισσότερα
πατήστε εδώ

Διάκριση Φοιτητών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο MUN της Ρώμης στο Διεθνή Διαγωνισμό Προσομοίωσης της Ρώμης (Rome MUN) ΝΕΟ
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας γίνεται μέλος της Association of Commonwealth Universities ΝΕΟ
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Αναβάθμισε την Καριέρα σου με Νομικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας! 
Για περισσότερα πατήστε εδώ

   

 Τ.Ν.Π. Ο ΣΟΛΩΝ

ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕ

ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – NEWSLETTER

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

 ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – NEWSLETTER

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

     
 Buy Now    Buy Now

 

 

 

Copyright © 2008-19 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Δνση: Μεταμορφώσεως 3, Αλιμος, Τ.Κ.17455 – τηλ.210.9824002 & 6977.000500
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290 τ.Α), τα μηνύματα e-mail, για να είναι έγκυρα θα πρέπει να περιέχουν απαραίτητα: Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία (για Νομικό πρόσωπο), ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου ή fax, ιδιότητα του χειριστή. Αν τα μηνύματα προέρχονται από υπηρεσία ή Δημόσιο φορέα να περιέχουν επιπλέον θέμα, ημερομηνία, αριθμό πρωτοκόλλου. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τεκμαίρεται ότι έχει περιέλθει κανονικά στον λήπτη αν υπάρξει ηλεκτρονική επιβεβαίωση
 
ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ESD-LAWNEWS ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ