Αρχική Νομολογία Τροχαίο και Ασφαλιστικό - Ιδιωτική Ασφάλιση - Αστική ευθύνη επί τροχαίων ατυχημάτων Παραγραφή πενταετής – Παραγραφή κατ’ Ασφαλιστού διετής Επιμήκυνση Παραγραφής σε εικοσαετία

Παραγραφή πενταετής – Παραγραφή κατ’ Ασφαλιστού διετής Επιμήκυνση Παραγραφής σε εικοσαετία

Απόφ. Α.Π. 117/2004
Εισηγητής : Γεώργιος Βούλγαρης

Η έναρξη εικοσαετούς παραγραφής κατά το άρθρο 268 ΑΚ προϋποθέτει την μη συμπλήρωση της αρχικής, συντομότερης, παραγραφής μέχρι την
τελεσιδικία, Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι,

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας