Αρχική Νομολογία Υπαιτιότης - Συνυπαιτιότης Παράσυρση Πεζής που κατήλθε στο οδόστρωμα

Παράσυρση Πεζής που κατήλθε στο οδόστρωμα

 

 Υπαιτιότητα 60% της οδηγού ΙΧΕ   Υπαιτιότητα 40% της πεζής  

 

Αναίρεση κατ΄άρθρ. 559 αρ.20 ΚΠολΔ

Παραμόρφωση εγγράφου

Έννοια Εγγράφου

 

Ψυχική Οδύνη (ΑΚ 932)

Ο καθορισμός του ύψους δεν εμπίπτει στο Αναιρετικό Έλεγχο

 

 

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας