Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί σωματικών βλαβών Πραγματογνωμοσύνη Απορριπτέα ενόψει επαρκών στοιχείων – Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος

Πραγματογνωμοσύνη Απορριπτέα ενόψει επαρκών στοιχείων – Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος

Πραγματογνωμοσύνη Απορριπτέα ενόψει επαρκών στοιχείων – Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος

 

 

 Απορριπτέο κρίθηκε το σχετικό αίτημα διενέργειας ιατρικής πραγματογνωμοσύνης καθόσον από τις προσκομισθείσες ιατρικές γνωματεύσεις, το Δικαστήριο είναι σε θέση να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση σχετικώς με την προκληθείσα από το επίδικο ατύχημα σωματική βλάβη και κατάσταση της υγείας του ενάγοντος, και ειδικότερα του τραυματισθέντος αριστερού κάτω άκρου του, απόφαση που σε κάθε περίπτωση, εναπόκειται στην κυριαρχική κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας, που είναι ανέλεγκτη.
(ΣΣ βλ. κατωτέρω Σχόλια – Παρατηρήσεις και σχετική νομολογία υπ΄αρ. 3)

 

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας