Προσωρινή Ασφαλιστική Κάλυψη Ασφαλιστικός Πράκτωρ

Προσωρινή Ασφαλιστική Κάλυψη  Ασφαλιστικός Πράκτωρ

 

 Δύναται να συνάπτει (δυνάμει πρακτορικής σύμβασης) ασφαλιστικές συμβάσεις προσωρινής κάλυψης αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα, που ισχύει μέχρι την έκδοση του οριστικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή μέχρι την αναφερόμενη σ αυτό ουσιαστική έναρξη της ασφαλίσεως. 
Η προσωρινή ασφαλιστική κάλυψη δεν ανατρέπεται σε περίπτωση μη κατάρτισης οριστικής σύμβασης. 
Η ασφαλιστική επιχείρηση δεν μπορεί να προβάλει τη λήξη της πρακτοριακής σύμβασης έναντι του ασφαλισμένου που δεν γνώριζε ή δεν όφειλε να γνωρίζει τη λήξη της (άρθρ. 36 παρ. 5 του Νόμου 2496/1997).

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας