Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί θανατώσεως προσώπου Ψυχική Οδύνη 310.000 ΕΥΡΩ Αποθετική Ζημία Δημοσίου Υπαλλήλου

Ψυχική Οδύνη 310.000 ΕΥΡΩ Αποθετική Ζημία Δημοσίου Υπαλλήλου

1. ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ 310.000 ΕΥΡΩ

2. Αποθετική Ζημία Δημοσίου Υπαλλήλου – Αθροιστική Απόληψη μισθών (ΑΚ 930

παρ.3)

3. Ευθύνη Ιδιοκτήτη και μη κατόχου – Έννοια Κατόχου

4. Σύγκρουση αντιθέτως κινουμένων σε στροφή με κατωφέρεια 

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας