Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί θανατώσεως προσώπου Ψυχική Οδύνη 234.000 ΕURO – επιμεριζόμενη στους συγγενείς

Ψυχική Οδύνη 234.000 ΕURO – επιμεριζόμενη στους συγγενείς

Ψυχική Οδύνη 234.000 ΕURO – επιμεριζόμενη στους συγγενείς

 

Ψυχική Οδύνη εκ της α’ αγωγής 234.000ευρώ (επιμεριζόμενα)
40.000 ευρώ στη σύζηγο
Ανά 30.000 ευρώ για κάθε ένα από τα τρία τέκνα
7000ευρώ για κάθε ένα από τα δύο έγγόνια
5000ευρώ για κάθε μία από τις τρείς νύφες
15.000ευρώ για κάθε ένα απο τα πέντε αδέλφια

Ψυχική Οδύνη εκ της β’ αγωγής 
60.000ευρώ στην μητέρα
12.000ευρώ στην γιαγιά …