Αρχική Μηνιαία Τεύχη Μηνιαία Τεύχη 2016 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 

                                    Τεύχος 7ον

 

                    Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2016

 

Στο τεύχος αυτό, αναφερόμεθα εκτός των άλλων ΚΑΙ

 

Άρθρα – Απόψεις: Το αποδεικτικό μέσο της ιατρικής πραγματογνωμοσύνης  στη  δίκη  για  το  τροχαίο ατύχημα, υπό Γιάννη Κοτζαμανίδη.   Σελ. 418

Άδεια Ικανότητας Μοτοσικλετιστή – Έλλειψη – Αναιρετέα Εφετειακή απόφαση που δεν έλαβε υπόψη της το σχετική βεβαίωση ότι ο είχε πετύχει στις εξετάσεις. Σελ. 447

Άδεια Ικανότητας Οδήγησης  – Μη ανανεωμένη – δεν συνδέεται αιτιωδώς με την πρόκληση του ατυχήματος – ευθύνη Ασφαλιστή.         Σελ. 467, 470

Ανατοκισμός – Απορριπτέο ως μη νόμιμο το σχετικό αίτημα.  Σελ. 457

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας – ΑΚ 931 – Στοιχεία Ορισμένου της Αγωγής Σελ. 434

Ασφάλιση Ζωής – Απώλεια ΟφθαλμούΣελ. 452

Μικτή Ασφάλιση – Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης – Οδήγηση  από οδηγό ηλικίας κάτω των  25 ή άνω των  70 ετών – Καταχρηστικότητα του όρου εξαίρεσης. Σελ. 456

Εποπτεία Ανηλίκου – Έννοια. Σελ. 468

Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος Ανηλίκου – εφόσον δεν ευθύνεται για την αδικοπραξία που τελεί, δεν μπορεί να του αντιταχθεί η εκ του άρθρου 300 του ΑΚ ένσταση. Σελ. 467

Πραγματογνωμοσύνη – Η απόρριψη σχετικού αιτήματος δεν δημιουργεί λόγο αναιρέσεως.  Σελ. 435

Υπαξία Οχήματος ασφαλισμένου με Μικτή Ασφάλιση – Απορριπτέα.  Σελ. 457

Επικουρικό Κεφάλαιο δεν θα υπεισέρχεται αυτοδικαίως στις υποθέσεις όπου η ασφαλιστική εταιρία πτώχευσε ή ανακλήθηκε η άδειά της. Σελ. 432

Ψυχική Οδύνη 200.000 € επιμεριζόμενη στους δικαιούχου.  Σελ. 470

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας