facebook
Αρχική ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ετικέτα: ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο

Σύμβαση Μίσθωσης – Πραγματικά Ελαττώματα Μίσθιου – Αποζημίωση Μισθωτή από την Μη Εκτέλεση της Σύμβασης – Εξώδικη Καταγγελία του Μισθωτή – Ορισμένο Αγωγής Επιστροφής Εγγυοδοσίας – Αναιρετικός Έλεγχος (κατ΄ άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ)

1.Σύμβαση Μισθώσεως Πραγματικά Ελαττώματα Μίσθιου (Έντονη υγρασία του μισθίου, μη λειτουργία θυροτηλεφώνου, μη εύρυθμη λειτουργία wifi και internet λόγω υγρασίας στην ηλεκτρονική καλωδίωση του μισθίου)   2. Αποζημίωση Μισθωτή από την Μη  Εκτέλεση της Σύμβασης   Μη νόμιμα τα κονδύλια αποζημίωσης  (για έξοδα μετεγκατάστασης στο νέο μίσθιο, αμοιβή μεσίτη, δαπάνη επισκευής internet και δαπάνη στάθμευσης οχήματος)   3.Εξώδικη...

Άρθρο

Προσβολή Προσωπικότητας Νομικού Προσώπου Ανώνυμης Εταιρίας από Παράνομη και Υπαίτια Συμπεριφορά (Αδικήματα Συκοφαντικής και  Απλής Δυσφήμησης) – Ηθική Βλάβη 10.000 ευρώ – Αναιρετικός Έλεγχος

Διαδικασία ( 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ) Το Νομικό Πρόσωπο σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας του
όπως η υπόληψη του δικαιούται όπως και το φυσικό πρόσωπο να ζητήσει προστασία κατά τα άρθρα 57 και 59 του ΑΚ
3.Ηθική Βλάβη (ΑΚ 57, 59, 914, 932)  10.000 ευρώ 
Προσβολή της  φήμης και του κύρους της ενάγουσας ως προς τον τρόπο λειτουργίας της, την εμπορική της πίστη, την επαγγελματική της υπόληψη και γενικά το εμπορικό της μέλλον
Απορριπτέος  ως απαράδεκτος λόγω αοριστίας ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ.1 ΚΠολΔ

Άρθρο

Σύμβαση Μισθώσεως – Πραγματικά Ελαττώματα του Μίσθιου – Μη εύρυθμη λειτουργία wifi και internet λόγω υγρασίας

Έντονη υγρασία του μισθίου, μη λειτουργία θυροτηλεφώνου, μη εύρυθμη λειτουργία wifi και internet λόγω υγρασίας στην ηλεκτρονική καλωδίωση του μισθίου
Έλλειψη Συνομολογημένων Ιδιοτήτων
Μη παροχή της συμφωνημένης θέρμανσης, μη απόδοση του συμφωνηθέντος και υποδειχθέντος χώρου στάθμευσης στην πιλοτή, που αποδείχθηκε, ότι ανήκει σε ιδιοκτήτη άλλου διαμερίσματος

Οι παρεχόμενες κατά συρροή αξιώσεις του μισθωτή υπάρχουν διαζευκτικώς
Συνεπώς, η επιλογή της μιας αποκλείει την άσκηση των λοιπών, υπό οποιαδήποτε μορφή, είτε κυρίως είτε επικουρικώς,
εφόσον αφορούν στο ίδιο χρονικό διάστημα (ΟλΑΠ 50/2005), χωρίς να μπορεί να μεταβάλλεται  κατά τη βούληση του μισθωτή

Άρθρο

Ψυχική Οδύνη (ΑΚ 932) 440.000 ευρώ (αυξητική τάση) – Αναιρετικός Έλεγχος Επιδικαζομένων Ποσών – Απορριπτέος ο Αναιρετικός Λόγος περί παραβίασης της αρχής της Αναλογικότητας

Το Μονομελές Εφετείο Αθηνών με την προσβαλλόμενη απόφαση του επιδίκασε
ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης για το θάνατο της ηλικίας 57 ετών συγγενούς των εναγόντων:
100.000 ευρώ στο σύζυγο
ανά 100.000 ευρώ στις δύο θυγατέρες (σύνολο 200.000 ευρώ)
70.000 ευρώ στη μητέρα
60.000 ευρώ στην αδελφή
10.000 ευρώ στην πεθερά

Άρθρο

Ψυχική Οδύνη – (ΑΚ 932) 320.000 ευρώ – Απορριπτέος ο Αναιρετικός Λόγος περί παραβίασης της Αρχής Αναλογικότητας και της Υπέρβασης Εξουσίας του Δικαστηρίου ως προς το Ύψος των επιδικασθέντων ποσών

Αναιρετικός Έλεγχος Επιδικαζόμενων Ποσών (άρθρ.559 αρ.1 ΚΠολΔ)
Απορριπτέος ο Αναιρετικός Λόγος περί παραβίασης της Αρχής Αναλογικότητας και της Υπέρβασης Εξουσίας του Δικαστηρίου 
ως προς το Ύψος των επιδικασθέντων ποσών

Άρθρο

Χρηματική Κατάθεση σε Τράπεζα σε Ανοικτό Λογαριασμό στο Όνομα Δύο ή Περισσότερων από Κοινού – Ενεργητική εις Ολόκληρον Ενοχή

1.Χρηματική Κατάθεση σε Τράπεζα, σε Ανοικτό Λογαριασμό στο Όνομα Δύο ή Περισσότερων Από Κοινού (joint account)   Ενεργητική εις Ολόκληρον Ενοχή Δύναται να τεθεί επιπροσθέτως ο όρος ότι με τον θάνατο οιουδήποτε των δικαιούχων η κατάθεση και ο λογαριασμός εξ αυτής περιέρχεται αυτοδικαίως εις τους λοιπούς επιζώντας μέχρι του τελευταίου τούτων. Σε αυτή την περίπτωση...

Άρθρο

Καταγγελία Σύμβασης Πίστωσης – Κατάχρηση Δικαιώματος ΑΚ 281 – Εμπορικά Βιβλία που τηρούνται Μηχανογραφικά – Δεν απαιτείται βεβαίωση ακρίβειας από αρμόδια αρχή ή Δικηγόρο

1.Καταγγελία  Σύμβασης Πίστωσης Κατάχρηση Δικαιώματος 281 Α.Κ.   2.Αναγκαστική Ομοδικία κατ΄άρθρο 76 παρ.1 ΚολΔ   3.Αυτοτελής Πρόσθετη Παρέμβαση   4.Εμπορικά Βιβλία που τηρούνται Μηχανογραφικά Δεν απαιτείται βεβαίωση ακρίβειας από αρμόδια αρχή ή Δικηγόρο   5.ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Απορριπτέος ως αβάσιμος ο τέταρτος αναιρετικός λόγος (άρθ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ)       Καταγγελία  Σύμβασης Πίστωσης Κατάχρηση Δικαιώματος...

Άρθρο

Ψευδής Κατάθεση κατ΄ άρθρο 224 παρ. 1Π.Κ. – Συκοφαντική Δυσφήμηση – Απαιτούμενα στοιχεία στοιχειοθέτησης του εγκλήματος – Ελλιπής Αιτιολογία ως προς τη Συνδρομή του Υποκειμενικού Στοιχείου του Άμεσου Δόλου τελέσεως των αξιόποινων πράξεων της Ψευδούς Καταθέσεως και της Συκοφαντικής Δυσφήμησης

1.Ψευδής Κατάθεση κατ΄ άρθρο 224 παρ. 1Π.Κ. Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της Ψευδούς Κατάθεσης απαιτείται: α) ο μάρτυρας να καταθέτει ενόρκως ενώπιον αρχής η οποία είναι αρμόδια για την εξέτασή του, β) τα πραγματικά περιστατικά τα οποία κατέθεσε να είναι ψευδή και γ) να υφίσταται άμεσος δόλος του, ο οποίος συνίσταται στη γνώση αυτού...

Άρθρο

Επίδοση Αγωγής στο Εξωτερικό κατά τη Νέα Τακτική Διαδικασία – Πλασματική Επίδοση στον Εισαγγελέα

1.Επίδοση Αγωγής στο Εξωτερικό κατά τη Νέα Τακτική Διαδικασία Επίδοση Γνωστής Διαμονής Πλασματική Επίδοση στον Εισαγγελέα Ως επίδοση στον γνωστής διαμονής κάτοικο χώρας του εξωτερικού εναγόμενο νοείται η πλασματική επίδοση στον αρμόδιο Εισαγγελέα και όχι η πραγματική επίδοση   2. ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Δεκτός ο πρώτος αναιρετικός λόγος κατ΄ άρθρο 559 αρ. 14 ΚΠολΔ    ...

Άρθρο

Αστική Ευθύνη Νοσοκομείου για το θάνατο ασθενούς μετά από χειρουργική επέμβαση – Το Τεκμήριο Αθωότητας Δεν Υποχρεώνει το Διοικητικό Δικαστήριο να Καταλήξει στο ίδιο Πόρισμα με το Ποινικό Δικαστήριο

Αναιρετικός Έλεγχος - Δεκτή  η Αίτηση Αναιρέσεως
Το Τεκμήριο Αθωότητας Δεν Υποχρεώνει το Διοικητικό Δικαστήριο να Καταλήξει στο ίδιο  Πόρισμα με το Ποινικό Δικαστήριο
Η αρχή ne bis in idem Δεν Εφαρμόζεται σε Δίκες με Αποζημιωτικό χαρακτήρα (αρθ. 105-106 ΕισΝΑΚ) - Οι διαφορές αυτές Δεν έχουν Ποινικό αλλά αμιγώς Αποζημιωτικό – αποκαταστατικό χαρακτήρα

  • 1
  • 2
  • 4