Τροχαίο Ατύχημα με όχημα σε χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)

Τροχαίο Ατύχημα

με όχημα σε χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)

την αποκατάσταση των ζημιών δικαιούται να απαιτήσει από τον ζημιώσαντα τρίτο ο μισθωτής

 

 

Στη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτου ο μισθωτής αναλαμβάνει με τη σύμβαση τον κίνδυνο της τυχαίας καταστροφής, απώλειας ή βλάβης του πράγματος. Στις περιπτώσεις αυτές είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το μίσθιο πράγμα με άλλο ίσης αξίας ή να το επιδιορθώσει με δικά του έξοδα. Ενόψει της νομικής θέσης του μισθωτή, που μοιάζει με τη θέση του αγοραστή που έχει αποκτήσει την κυριότητα του πράγματος, σε περίπτωση ολικής καταστροφής του πράγματος, (για την οποία ευθύνεται τρίτος), τη σχετική αξίωση αποζημίωσης δεν έχει ο εκμισθωτής του αυτοκινήτου, ο οποίος διατηρεί απλώς την ιδιότητα του κυρίου, αλλά ο μισθωτής, ο οποίος από πλευράς υποχρεώσεων και δικαιωμάτων χαρακτηρίζεται ως κάτοχος κατά την έννοια του άρθρου 4 Νομου ΓπΝ/1911.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση επισκευάσιμης ζημίας. Δηλαδή τη δαπάνη αποκατάστασης αυτής ως και την αποζημίωση για την μείωση της εμπορικής αξίας του πράγματος (αυτοκινήτου), δικαιούται να απαιτήσει από το ζημιώσαντα τρίτο ο μισθωτής.

 

 

Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων

Παραβίαση Ερυθρού Σηματοδότη

 

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕ ο οποίος παραβιάζοντας ερυθρό σηματοδότη συνέχισε με αμείωτη ταχύτητα την πορεία του και εισήλθε σε ισόπεδο οδικό κόμβο, με αποτέλεσμα να συγκρουσθεί με το καθέτως κινούμενο έτερο όχημα (άρθρο 6 παρ. 1 α΄ και β΄ Ν. 2696/1999).

 

Ηθική Βλάβη επί Υλικών Ζημιών

 

Επιδικάσθηκε σχετικά κονδύλιο 1.200 ευρώ

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας