Αρχική Νομολογία Τροχαίο και Ασφαλιστικό - Ιδιωτική Ασφάλιση - Αστική ευθύνη επί τροχαίων ατυχημάτων Τροχαίο εντός Ιδιωτικού Χώρου Ένσταση Παθητικής Νομιμοποίησης Ασφαλιστικής Εταιρίας

Τροχαίο εντός Ιδιωτικού Χώρου Ένσταση Παθητικής Νομιμοποίησης Ασφαλιστικής Εταιρίας

Τροχαίο εντός Ιδιωτικού Χώρου Ένσταση Παθητικής Νομιμοποίησης Ασφαλιστικής Εταιρίας – Απορριπτέα

(1)

Απόφ. Α.Π. 1529/2007

Προεδρέων : Αχ. Νταφούλης Εισηγητής : ΑνΠαπαθεοδώρου Δικηγόροι : Λάζ. Xατζηθέμελης & Ιωάν.Γκρίτζαλης Περ. Κατσαούνης

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Σελ. 623

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας