Τροχαίο και εργατικό Ασφαλισμένου στο ΙΚΑ Τροχαίο ατύχημα

Τροχαίο και Εργατικό Ασφαλισμένου στο ΙΚΑ Τροχαίο ατύχημα

 

Εφόσον η παθούσα σε τροχαίο ατύχημα που συνέβη κατά τον χρόνο μετάβασής της στην εργασία από όχημα του εργοδότη της ήταν και ασφαλισμένη στο ΙΚΑ, έχουν εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του νόμος 551/1915 και απαλλάσσονται της ευθύνης προς αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας ο εργοδότης της και ο προστηθείς υπ αυτού οδηγός και ιδιοκτήτης του υπαιτίου οχήματος (εκτός αν υφίσταται δόλος).
Δεν απαλλάσσονται όμως αυτοί για την αποκατάσταση της μη περιουσιακής ζημίας της ενάγουσας, δηλαδή για την χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, που η παθούσα (εργαζόμενη) υπέστη από το ένδικο ατύχημα, εφόσον συντρέχουν οι προυποθέσεις της αδικοπραξίας (άρθρα 9 14, 922 και 932 ΑΚ).
Ευθύνη Ασφαλιστού

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας