Αρχική Νομολογία Δικονομικά φλέγοντα θέματα Υποχρέωση επιδείξεως εγγράφου

Υποχρέωση επιδείξεως εγγράφου

Υποχρέωση επιδείξεως εγγράφου

 

Υποχρέωση επιδείξεως εγγράφου υπάρχει όταν ο αιτών :  α) δικαιολογεί έννομο συμφέρον για την επίδειξη,  β) κατέχει το έγγραφο ο καθ\’ ου,  γ) το έγγραφο είναι πρόσφορο για άμεση απόδειξη λυσιτελούς ισχυρισμού και  δ) προσδιορίζεται ακριβώς το περιεχόμενό

 

Δεν υφίσταται τέτοιο έννομο συμφέρον όταν το έγγραφο (άδεια ικανότητας οδήγησης) προσκομίζεται σε φωτοτυπία, η γνησιότητα της οποίας δεν αμφισβητείται.

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας