facebook
Αρχική Νομολογία Ανακοινώσεις ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 260x95

BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 260x95

του Βάιου Κρόκου

Έντονο προβληματισμό προκάλεσαν και στην ελληνική αγορά τις τελευταίες μέρες τα νέα για τη ρουμάνικη ασφαλιστική εταιρεία, City Insurance, καθώς υπολογίζεται πως μέσω εταιρείας Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ) έχει ασφαλισμένα πάνω 150.000 οχήματα στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, εκπροσωπείται από την εταιρεία N. Bourgazas & Associates E.E. και, όπως είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις, βρίσκεται υπό την εποπτεία της αρμόδιας τοπικής Αρχής.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου της αφορά συμβόλαια για επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά, ενοικιαζόμενα ΙΧ σε τουριστικές περιοχές και αστικά κέντρα.

Πίσω στη Ρουμανία

Στις 4 Ιουνίου, η Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας της Ρουμανίας επέβαλε πρόστιμα στην ασφαλιστική εταιρεία City Insurance S.A., η οποία είχε τεθεί στην κατηγορία εποπτείας 4 (intensive supervision), για την περίοδο 2019-2021.

Η αρμόδια Εποπτεία ανακάλυψε κενό περίπου 170 εκατομμυρίων ευρώ στα κεφάλαια της εταιρείας, ενώ ο δείκτης ρευστότητας βρέθηκε να είναι στο 0,16 αντί για 1 όπως ήταν υποχρεωμένη η εταιρεία βάσει του κανονισμού. Παράλληλα, χρησιμοποιούσε καταστάσεις για να αποδείξει την ρευστότητα και τους απαιτούμενους δείκτες φερεγγυότητας, χωρίς αυτό ωστόσο να έχει πραγματικό αντίκρισμα.

Όπως αναφέρει η αρμόδια εποπτική αρχή της Ρουμανίας ASF «επιβλήθηκαν, τόσο στην εταιρεία όσο και στη διοίκησή της, διάφορες κυρώσεις, πρόστιμα και μέτρα για την αποκατάσταση των διαπιστωμένων ελλείψεων».

Πλέον, όπως γνωστοποίησε και από την πλευρά της η ΤτΕ, η εποπτική αρχή της Ρουμανίας ενημέρωσε ότι City Insurance (Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A.), με έδρα στη Ρουμανία, τοποθετήθηκε ως προσωρινός Διαχειριστής το εγγυητικό σχήμα της χώρας Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), με εντολή διάρκειας 4 μηνών για την αποκατάσταση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και τη διασφάλιση της συνετής και χρηστής διαχείρισης της επιχείρησης.

Ανατρέχοντας στην επίσημη ανακοίνωση της ASF, οι κυρώσεις βαραίνουν μέλη του – πρώην πλέον – Δ.Σ και Εποπτικού Συμβουλίου στα οποία υπάρχει «ελληνικό άρωμα». Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (ASF) αποφάσισε:

Πρόστιμο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ασφαλιστικής- Αντασφαλιστικής Εταιρείας City Insurance S.A., και ανάκληση της εξουσιοδότησης που έχει χορηγηθεί από την ASF:

-Στον Renato Szilagyi – Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 1.000.000 λέι και ανάκληση της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε από την A.S.F.

-Στον Buzerea Barbu Mircea – Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόστιμο ύψους 1.000.000 λέι και ανάκληση της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε από την A.S.F .

-Στον Σπύρο Σταύρο Μαυρόγαλο – μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόστιμο ύψους 1.000.000 λέι και ανάκληση της άδειας που χορηγήθηκε από την A.S.F.

Επιπλέον κυρώσεις υπήρξαν και για τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Ασφαλιστικής-Αντασφαλιστικής Εταιρείας City Insurance S.A., με πρόστιμο και τη συμπληρωματική κύρωση που συνίσταται στην ανάκληση της άδειας που χορήγησε η A.S.F., ως εξής:

-Στον Browne Woodthorpe Robert – Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 1.000.000 λέι και ανάκληση της άδειας που χορηγείται από την A.S.F .

-Στον Rossler Max Walter – Αντιπρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου, πρόστιμο ύψους 1.000.000 λέι και ανάκληση της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε από την A.S.F .

-Στον Pascale Cristian – μέλος του εποπτικού συμβουλίου, πρόστιμο ύψους 1.000.000 λέι και ανάκληση της άδειας που χορηγήθηκε από την A.S.F.

-Στην Arampova Aelita – μέλος του εποπτικού συμβουλίου, πρόστιμο ύψους 1.000.000 λέι και ανάκληση της άδειας που χορηγήθηκε από την A.S.F.

-Στον Παπανικολάου Επαμεινώνδα – μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου, πρόστιμο ύψους 1.000.000 λέι και ανάκληση της άδειας που χορηγήθηκε από την A.S.F.

-Αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου που σχετίζονται με τις μετοχές που κατέχει ο μέτοχος Vivendi International S.R.L., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 163 παρ. (6) και παρ. (8) του νόμου αρ. 237/2015

-Επιβολή κύρωσης στην ασφαλιστική εταιρεία αντασφάλισης City Insurance SA με πρόστιμο ύψους 2.930.766 λέι και καθιέρωση υπό την ευθύνη της υποχρέωσης υποβολής στην έγκριση της χρηματοοικονομικής εποπτικής αρχής ενός σχεδίου χρηματοδότησης και ανάκτησης προκειμένου να αποκατασταθεί το επίπεδο των επιλέξιμων σε ίδια κεφάλαια, έτσι ώστε να καλύπτονται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις·

-Διορισμός του Εγγυητικού Ταμείου, ώστε να αντικατασταθεί προσωρινά το διοικητικό όργανο του ασφαλιστή, με θητεία 4 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης, με τη δυνατότητα παράτασής του σύμφωνα με το άρθρο. 36 του Νόμου αρ. 246/2015.

Η I3CP Holdings θέλει να αγοράσει

Και ενώ λαμβάνουν χώρα όλα τα παραπάνω, η ολλανδική I3CP Holdings βρίσκεται προ των πυλών εδώ και κάποιο διάστημα με στόχο να εξαγοράσει την ρουμάνικη ασφαλιστική.

Ήταν αρχές Απριλίου, όταν ο βασικός μέτοχος Vivendi International κατέληξε σε συμφωνία με την I3CP Holdings, για την πώληση του πλειοψηφικού ποσοστού του (85.23%) στην ασφαλιστική.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Vivendi ενέκρινε τη συναλλαγή, η οποία υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων αρχών της χώρας και αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2021», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Όλα αυτά προ των τελευταίων πρωτοβουλιών της εποπτικής αρχή της Ρουμανίας.

Άξιο αναφοράς πάντως είναι το γεγονός πως, η I3CP έσπευσε να δηλώσει πως πρόθεσή της είναι να προχωρήσει την ολοκλήρωση της απόκτησης της City Insurance,  με την επιφύλαξη της κανονιστικής έγκρισης.

«Η I3CP επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να προχωρήσει την ολοκλήρωση της απόκτησης της CIRO, με την επιφύλαξη της κανονιστικής έγκρισης. Η I3CP παραμένει δεσμευμένη με τους βασικούς ενδιαφερόμενους για να ολοκληρώσει τη διαδικασία το συντομότερο δυνατό και να διασφαλίσει την περαιτέρω συμμόρφωση της CIRO με όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις της προς τους πελάτες της.

Η I3CP δεσμεύεται να επενδύσει στη CIRO τα απαιτούμενα κεφάλαια και να αναπτύξει την εταιρία στις τοπικές και διεθνείς ασφαλιστικές αγορές», αναφέρεται χαρακτηριστικά

Το προφίλ του Ι3CP και οι «σχέσεις» με Ελλάδα

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε η Ι3CP Holdings σε μια από τις προηγούμενες – άγονες – διαγωνιστικές διαδικασίες για την Εθνική Ασφαλιστική.

Όπως αναγράφονταν στον Τύπο το 2019, η I3CP συνδέονταν με το Leadenhall Capital Partners, ειδικότητα του οποίου είναι οι επενδύσεις στον ασφαλιστικό κλάδο.

Στο Leadenhall συμμετέχει η Mitsui Sumitomo Insurance, ιαπωνική ασφαλιστική εταιρεία και θυγατρική της MS & AD και συγκροτείται από μια ισχυρή διοικητική ομάδα με ειδίκευση στον ασφαλιστικό κλάδο.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τον ρουμάνικο Τύπο στις αρχές του περασμένου Απριλίου, η Ι3CP φέρεται να έχει σχέσεις – και – με την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος.

Επισήμως η Ι3CP αναφέρει πως: «Είναι ένας επενδυτικός όμιλος στο ECEEMEA με έδρα την Ολλανδία και επικεντρώνεται στους τομείς των ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και fintech. Οι ενδιαφερόμενοι και οι συνεργάτες του I3CP διαχειρίζονται περισσότερα από 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Η I3CP έχει γραφεία στο Άμστερνταμ και την Αθήνα»

Πρέπει να σημειωθεί, πάντως, πως και τα προηγούμενα χρόνια η City Insurance βρέθηκε στο επίκεντρο εξαγοράς με στόχο την ενίσχυση των απαιτούμενων εποπτικών κεφαλαίων, υπό την έγκριση και την εποπτεία της αρμόδιας αρχής της Ρουμανίας στις εν λόγω διαδικασίες.

Ο απόηχος στην ελληνική αγορά

Και ενώ όλα τα παραπάνω αποτελούν ζητήματα που θα απασχολήσουν τις αρμόδιες αρχές στην Ρουμανία, ο προβληματισμός που δημιουργήθηκε, και σχετίζεται με τα συμβόλαια αυτοκινήτου που υπάρχουν στην Ελλάδα, ήταν έκδηλος.

Το IW συνομίλησε με στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς οι οποίοι σχολίασαν τα τεκταινόμενα, δίνοντας – και – μια πιο νηφάλια διάσταση καθώς:

-Δεν υφίσταται παύση εργασιών τόσο στη ρουμάνικη ασφαλιστική όσο και στην ΕΠΥ στην Ελλάδα, ούτε ανησυχία για κάλυψη συμβολαίων στην Ελλάδα το επόμενο 4μηνο με την παρουσία του προσωρινού διαχειριστή. Εφόσον προχωρήσει η διαδοχή στη μετοχική κατάσταση, ο νέος μέτοχος θα καλύψει τα απαιτούμενα ανοίγματα.

-Το γεγονός ότι η City Insurance είναι κορυφαίος ασφαλιστικός οργανισμός στη Ρουμανία με μερίδιο αγοράς 20% (παραγωγή 470 εκατ. ευρώ το 2020) αποτελεί κρίσιμο στοιχείο, κατά το οποίο η Αρμόδια Εποπτική Αρχή και ο προσωρινός διαχειριστής θα θελήσουν να μεριμνήσουν για την αποφυγή περαιτέρω κλυδωνισμών.

-Ένα επιπλέον εχέγγυο για το κρίσιμο επόμενο διάστημα στην Ελλάδα αποτελεί το γεγονός ότι η City Insurance είναι μέλος «Φιλικού Διακανονισμού». Με τον Φιλικό Διακανονισμό, ο τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των ζημιών επιτυγχάνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα και με ελαχιστοποίηση των χρονοβόρων δικαστικών διενέξεων. Για παράδειγμα, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος και με την προϋπόθεση πως οι εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρίες έχουν προσχωρήσει στο σύστημα του φιλικού διακανονισμού, επιτρέπεται στην ασφαλιστική εταιρία του αναίτιου οδηγού να τον αποζημιώσει για λογαριασμό της ασφαλιστικής που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού. Εκτός από τις υλικές ζημίες του αναίτιου οχήματος στο πλαίσιο του Φιλικού Διακανονισμού αποζημιώνονται και οι σωματικές βλάβες του αναίτιου οδηγού και των επιβαινόντων.

ΕΠΥ και «μάχη» για τα χαρτοφυλάκια

Την ίδια ώρα, αρκετοί είναι αυτοί στην αγορά που στηλιτεύουν ξανά τις ΕΠΥ οι οποίες δεν λειτουργούν στο ίδιο καθεστώς με τις ελληνικές ασφαλιστικές ή όσες ασφαλιστικές λειτουργούν ως υποκαταστήματα ή θυγατρικές ξένων ασφαλιστικών εταιρειών.

Τα τελευταία χρόνια, ο σκληρός ανταγωνισμός από ασφαλιστικές εταιρείες, Δίκτυα, πλατφόρμες κ.α. επέφερε μείωση στο ασφάλιστρο αυτοκινήτου.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ΕΠΥ όσον αφορά το χαμηλό ασφάλιστρο δεν είναι το ίδιο όπως στο παρελθόν, έχουν κατακτήσει όμως σημαντικό μερίδιο στην αγορά: Σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, το πρώτο 9μηνο του 2020 κατείχαν το 17,32% στην ασφάλιση αυτοκινήτου.

Ασφαλείς πληροφορίες του IW κάνουν λόγο για κινητικότητα και κρούσεις ώστε εταιρείες και δίκτυα να προσελκύσουν συμβόλαια αυτοκινήτου της City.

Σε κάθε περίπτωση, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν τους λεπτούς χειρισμούς που απαιτούνται ώστε να διαφυλαχθεί το κύρος και η φερεγγυότητα που έχει κερδηθεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά. Ένα ζήτημα, όμως, που έγκειται στη συγκεκριμένη περίπτωση στην ρουμανική εποπτεία και τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, βάσει του Solvency ΙΙ και του σχετικού κανονιστικού πλαισίου.

Τέλος, αν και η ΕΠΥ δεν υπόκειται στις εποπτικές αρμοδιότητες της ΤτΕ ή του Υπουργείου Ανάπτυξης, αρμόδιοι παράγοντες φέρεται να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις…

 

AAAAA ΝΕΟ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ gia site 41 1

ΠΗΓΗ: INSURANCEWORLD.GR