Αρχική Νομολογία Τροχαίο και Ασφαλιστικό - Ιδιωτική Ασφάλιση - Αστική ευθύνη επί τροχαίων ατυχημάτων Δυσμενής επιδείνωση της Υγείας εξαιτίας τραυματισμού σε τροχαίο ατύχημα – Επέκταση 5ετους Παραγραφής σε 20ετία (ΑΚ 937)

Δυσμενής επιδείνωση της Υγείας εξαιτίας τραυματισμού σε τροχαίο ατύχημα – Επέκταση 5ετους Παραγραφής σε 20ετία (ΑΚ 937)

BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΝΕΟ 260x95 004

Επέκταση 5ετους Παραγραφής σε 20ετία (ΑΚ 937) 

Αγωγή Νεωτέρα για μεταγενέστερο χρόνο

Δεδικασμένο εκ της προηγουμένης Αγωγής

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας