facebook
Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί σωματικών βλαβών Επιδείνωση Νόσου Έναρξη νέας παραγραφής από της γνώσεως της ζημίας και του προς αποζημίωση υποχρέου Απόφ. Μον.Πρ.Θεσ. 20967/2009

Επιδείνωση Νόσου Έναρξη νέας παραγραφής από της γνώσεως της ζημίας και του προς αποζημίωση υποχρέου Απόφ. Μον.Πρ.Θεσ. 20967/2009

Επιδείνωση Νόσου

Έναρξη νέας παραγραφής  από της γνώσεως της ζημίας και του προς αποζημίωση υποχρέου (1)

Απόφ.  Μον.Πρ.Θεσ. 20967/2009

Πρόεδρος: Αφροδίτη Ταρασίδου

Δικηγόροι: Σταυρούλα Καπετάνου – Ορέστης Τσάμης

Εάν μεταγενέστερα  (μετά την επέλευση της αδικοπραξίας και το χρόνο που ο παθών έλαβε γνώση της ζημίας, γενικώς) γεννήθηκαν ή έγιναν αντιληπτές επιζήμιες συνέπειες; οι οποίες, προηγουμένως ήταν απρόβλεπτες και απροσδόκητες, αρχίζει για  την αξίωση προς αποκατάσταση αυτών, νέα αυτοτελής παραγραφήαφότου ο παθών έλαβε γνώση αυτών και της αιτιώδους συνάφειας τους με την αδικοπραξία.

 Εν προκειμένω κρίθηκε ότι μετά την εκδίκαση και δημοσίευση απόφασης επί προγενεστέρας αγωγής σημειώθηκε απρόβλεπτη δυσμενής εξέλιξη της υγείας του ενάγοντος, καθώς, αντί να εξαλειφθούν, αντιθέτως αυξήθηκαν οι δυσμενείς συνέπειες της αδικοπραξίας του.

(ΣΣ βλ. κατωτέρω Σχόλια – Παρατηρήσεις και σχετική νομολογία υπ΄αρ. 1)

  1) Επιδείνωση Νόσου – Νεωτέρα (Β΄)Αγωγή για Μέλλουσες Ζημίες

  • Έκταση Δεδικασμένου εκ της τελεσιδίκου αποφάσεως  επί της Α αγωγής

Αν υπάρχει τελεσίδικη κρίση ως προς την αδικοπρακτική ευθύνη του υποχρέου για ορισμένο χρονικό διάστημα, το παραγόμενο από την απόφαση αυτή δεδικασμένοεκτείνεται μόνο στο χρονικό διάστημα, για το οποίο ζητήθηκε αποζημίωση και όχι και στην μελλοντική αξίωση, εφόσον αυτή δεν κατήχθη σε δίκη και δεν κρίθηκε.

Συνεπώς, η επιδίκαση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση αποζημίωσης στον τραυματισθέντα σε ατύχημα δεν εμποδίζει την μεταγενέστερη επιδίωξη  – με νέα αγωγή – περαιτέρω αποζημίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι περαιτέρω επιζήμιες συνέπειες της αδικοπραξίας εκδηλώθηκαν μεταγενέστερα και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από το δικαστήριο, το οποίο επιδίκασε στον παθόντα την προηγουμένη αποζημίωση.  Ο ενάγων παθών με δευτέρα αγωγή του εκθέτει ότι συνεπεία του επίδικου εκ του ατυχήματος τραυματισμού του παρουσίασε μεταγενέστερα χρόνια καταθλιπτική συνδρομή μετά ψυχονευρωσικών στοιχείων, παθήσεις που χρήζουν φαρμακευτικής αγωγής, ιατρικής παρακολούθησης και συνοδού προσώπου λόγω της λειτουργικής αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης, εφόρου ζωής. ΑΠ 470/2011

  • Αγωγή Νεωτέρα για μεταγενέστερο χρόνο εν απροβλέπτω επιδεινώσει της νόσου