Αρχική Νομολογία Υπαιτιότης - Συνυπαιτιότης Παράσυρση Πεζής εκτός Διαβάσεως – Αιφνίδια Κίνηση από Διάκενο μεταξύ Θάμνων επί Διαχωριστικής Νησίδας – Αποκλειστική Υπαιτιότητα της Θανούσης Πεζής

Παράσυρση Πεζής εκτός Διαβάσεως – Αιφνίδια Κίνηση από Διάκενο μεταξύ Θάμνων επί Διαχωριστικής Νησίδας – Αποκλειστική Υπαιτιότητα της Θανούσης Πεζής

BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 260x95

1. Παράσυρση Πεζής εκτός Διαβάσεως

Αιφνίδια Κίνηση από Διάκενο μεταξύ Θάμνων

επί Διαχωριστικής Νησίδας

Αποκλειστική Υπαιτιότητα της Θανούσης Πεζής

Αναιρετική Διαδικασία

Απορριπτέος ο λόγος αναίρεσης (άρθ. 559 αρ. 19 ΚΠολΔ)

 

2. Απορριπτέοι οι λόγοι Αναίρεσης

(κατ΄άρθ. 559 αρ. 1β΄ ΚΠολΔ)

(παραβίαση διδαγμάτων κοινής πείρας)

 

3.Παραμόρφωση εγγράφου

Απορριπτέος ο κατ΄άρθρ. 559 αρ. 20 ΚΠολΔ λόγος Αναίρεσης

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας