Αρχική Νομολογία Τροχαίο και Ασφαλιστικό - Ιδιωτική Ασφάλιση - Αστική ευθύνη επί τροχαίων ατυχημάτων Παράσυρση Πεζού επί Διπλής Διαχωριστικής Γραμμής- Συνυπαιτιότητα 50% οδηγού, 50% πεζού.

Παράσυρση Πεζού επί Διπλής Διαχωριστικής Γραμμής- Συνυπαιτιότητα 50% οδηγού, 50% πεζού.

ΕΛΕΝΗ BANNER ΓΙΑ LIVE STREAMING wide poster

1. Παράσυρση Πεζού επί Διπλής Διαχωριστικής Γραμμής Συνυπαιτιότητα 50% οδηγού, 50% πεζού.

2. Αποδεικτικά Μέσα – Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης

3. Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ.19 ΚΠολΔ

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας