Αρχική Νομολογία Τροχαίο και Ασφαλιστικό - Ιδιωτική Ασφάλιση - Αστική ευθύνη επί τροχαίων ατυχημάτων Παράσυρση 86χρονου Πεζού Παρασυρθείς από τον καθρέπτη αυτοκινήτου – Αναιρετέα κατ΄άρθρ. 559 αρ.19 ΚΠολΔ η εφετειακή απόφαση που έκρινε αποκλειστικώς υπαίτιο τον πεζό.

Παράσυρση 86χρονου Πεζού Παρασυρθείς από τον καθρέπτη αυτοκινήτου – Αναιρετέα κατ΄άρθρ. 559 αρ.19 ΚΠολΔ η εφετειακή απόφαση που έκρινε αποκλειστικώς υπαίτιο τον πεζό.

ΑΑΑ 1
1. Παράσυρση 86χρονου Πεζού 
Παρασυρθείς από τον καθρέπτη αυτοκινήτου 
Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ.19 ΚΠολΔ
2. Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ.11 ΚΠολΔ
Μη λήψη υπόψη αμετάκλητης Ποινικής Απόφασης

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας