Αρχική Επίκαιρη Νομοθεσία ΦΕΚ Β 2660 – 18.06.2021:Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από 19 έως 28 Ιουνίου

ΦΕΚ Β 2660 – 18.06.2021:Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από 19 έως 28 Ιουνίου