Αρχική Νομολογία Υπαιτιότης - Συνυπαιτιότης Παραβίαση ΣΤΟΠ Ανυπαίτιος ο εκ του ΣΤΟΠ Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων

Παραβίαση ΣΤΟΠ Ανυπαίτιος ο εκ του ΣΤΟΠ Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων

Παραβίαση ΣΤΟΠ Ανυπαίτιος ο εκ του ΣΤΟΠ Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων

 

Αναιρείται απόφαση που δέχθηκε αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού που παραβιάζοντας πινακίδα ΣΤΟΠ, συνέχισε την πορεία του, και αφού διέσχισε το ένα ρεύμα κυκλοφορίας της λεωφόρου, κατέλαβε ελάχιστο μέρος του αντιθέτως ρεύματος παραμένοντας στο διάκενο της διπλής διαχωριστικής γραμμής, με αποτέλεσμα να εμπλακεί στην κίνηση του κανονικά κινούμενου αυτοκινήτου του ενάγοντος και να συγκρουσθεί με αυτό.

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας