facebook
Τ.Ν.Π. ο Σόλων Πράσινο Πορτοκαλί

1.Απόσβεση Αξίωσης Αποζημίωσης Απόλυσης του Μισθωτού λόγω παρόδου της Εξάμηνης Αποσβεστικής Προθεσμίας

   (άρθρ. 6 παρ. 2 Ν. 3198/1955)

2.Αναιρετική Διαδικασία (κατ΄ άρθρ.  559 παρ. 1 ΚΠολΔ) .

   Απορριπτέος ως αβάσιμος ο σχετικός λόγος αναίρεσης

   Για το παραδεκτό της αγωγής αποζημίωσης του μισθωτού απαιτείται η Κοινοποίηση της Αγωγής εντός εξαμήνου

   αφότου η αξίωση κατέστη απαιτητή (άρθ. 6 παρ. 2 Ν. 3198/1955).

3.  Λόγοι Αναστολής Προθεσμίας

     Εφαρμογή των διατάξεων Παραγραφής στην Αποσβεστική Προθεσμία (άρθρ. 279 ΑΚ)

     Δεν προέκυψε  αναστολή ή  διακοπή της εξάμηνης αποσβεστικής προθεσμίας στην οποία υπόκειται η ένδικη αξίωση.

4.  Αναιρετική Διαδικασία (κατ΄άρθρ. 559 αρ.8 ΚΠολΔ)

     Αντένσταση διακοπής της αποσβεστικής προθεσμίας που δεν λήφθηκε υπόψη και δεν επαναφέρθηκε με σχετικό λόγο έφεσης.

5. Άκυρη η Σύμβαση Εργασίας που υπερβαίνει το σύνηθες μέτρο και δεν εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας

    (άρθρ. 23α Ν. 2190/1920,  180 και 183 ΑΚ).

 6. Αναιρετική διαδικασία (κατ΄άρθ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ). 

     Απορριπτέα η Ένσταση της Αναιρεσείουσας περί Καταχρηστικής Προβολής από την Αναιρεσίβλητη της Ακυρότητας της Σύμβασης Εργασίας.  

 

Απόσβεση Αξίωσης Αποζημίωσης Απόλυσης του Μισθωτού λόγω παρόδου της Εξάμηνης Αποσβεστικής Προθεσμίας (άρθρ. 6 παρ. 2 Ν. 3198/1955)

Αναιρετική Διαδικασία (κατ΄ άρθρ. 559 παρ. 1 ΚΠολΔ) Απορριπτέος ως αβάσιμος ο σχετικός λόγος αναίρεσης

Για το παραδεκτό της αγωγής αποζημίωσης του μισθωτού Απαιτείται η Κοινοποίηση της Αγωγής εντός εξαμήνου αφότου η αξίωση κατέστη απαιτητή (άρθ. 6 παρ. 2 Ν. 3198/1955).

Λόγοι Αναστολής Προθεσμίας

Εφαρμογή των διατάξεων Παραγραφής στην Αποσβεστική Προθεσμία (άρθρ. 279 ΑΚ)

Δεν προέκυψε αναστολή ή διακοπή της εξάμηνης αποσβεστικής προθεσμίας στην οποία υπόκειται η ένδικη αξίωση.

Κάθε αξίωση του μισθωτού για την καταβολή ή τη συμπλήρωση της αποζημίωσης που οφείλεται κατά το N.2112/1920 ή το Β.Δ.της 10/18.7.1920 είναι απαράδεκτη (του απαράδεκτου λαμβανομένου υπόψη αυτεπαγγέλτως υπό του δικαστηρίου (άρθρο 280 ΑΚ) αν η αγωγή δεν κοινοποιηθεί εντός εξαμήνου,αφότου η αξίωση έγινε απαιτητή (άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 3198/1955).

Στην αποσβεστική προθεσμία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί παραγραφής (άρθρο 279 ΑΚ).H προθεσμία αναστέλλεται για όσο διάστημα στο τελευταίο εξάμηνο του χρόνου της,ο υπόχρεος απέτρεψε με δόλο το δικαιούχο να ασκήσει την αξίωση (άρθ. 255 ΑΚ) και διακόπτεται με την επίδοση της επιταγής πληρωμής,την αναγνώριση της αξίωσης από τον υπόχρεο,με την αναγγελία για επαλήθευση σε πτώχευση, με την αναγγελία για κατάταξη σε πλειστηριασμό και με την υποβολή ένστασης συμψηφισμού.

Στην προκειμένη περίπτωση το Εφετείο δέχτηκε, ότι από την επομένη της κατά την αγωγή λύσης της σύμβασης εργασίας της ενάγουσας στις 14/9/2006 με την καταγγελία, από τις 15/9/2006 μέχρι την επίδοση της αγωγής στις 29/5/2007 είχε συμπληρωθεί η προβλεπόμενη από το νόμο (άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 3193/1955) εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία. Εφόσον δεν προέκυψε περίπτωση αναστολής ή διακοπής της εξάμηνης αποσβεστικής προθεσμίας στην οποία υπόκειται η αξίωση της ενάγουσας, η αγωγή κατά το κεφάλαιο αυτής για αποζημίωση απολύσεως υπέκυψε, κατ’ αυτεπάγγελτη έρευνα, σ’ αυτήν και ως εκ τούτου είναι ουσιαστικά αβάσιμη και απορριπτέα. Έτσι που έκρινε το Εφετείο, ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε την ουσιαστική διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 3198/1955, την οποία ουδόλως παραβίασε, και τα αντιθέτως υποστηριζόμενα με τον α΄ λόγο αναίρεσης είναι αβάσιμα.

Απόσβεση Αξίωσης Αποζημίωσης Απόλυσης

Video ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αναιρετική Διαδικασία (κατ΄άρθρ. 559 αρ.8 ΚΠολΔ)

Αντένσταση διακοπής της αποσβεστικής προθεσμίας που δεν λήφθηκε υπόψη και δεν επαναφέρθηκε με σχετικό λόγο

έφεσης.

Αβάσιμος ο σχετικός λόγος αναιρέσεως της αναιρεσείουσας (ενάγουσας) καθόσον η αγωγή απορρίφθηκε ως απαράδεκτη ως εκπροθέσμως ασκηθείσα και δεν επαναφέρθηκε με σχετικό λόγο έφεσης η αγνοηθείσα από το Εφετείο αντένσταση διακοπής της αποσβεστικής προθεσμίας.

Με τον α΄ λόγο αναίρεσης (β΄ σκέλος του) αποδίδεται πλημμέλεια από τον αριθμό 8 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, γιατί το Εφετείο δεν έλαβε υπόψη πράγματα που προτάθηκαν και ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και συγκεκριμένα την προταθείσα κατά τους ισχυρισμούς της αναιρεσείουσας αντένσταση διακοπής της αποσβεστικής προθεσμίας. Ο λόγος αυτός απαραδέκτως προβάλλεται,εφόσον η αναιρεσείουσα, ανεξαρτήτως της βασιμότητας ή μη της επικαλούμενης με το αναιρετήριο αντένστασης διακοπής της ως άνω αποσβεστικής προθεσμίας αν και η αξίωσή της για αποζημίωση απόλυσης απορρίφθηκε με την πρωτόδικη απόφαση ως απαράδεκτη, ως εκπροθέσμως ασκηθείσα, ήτοι μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 3198/1955 εξάμηνης αποσβεστικής προθεσμίας, δεν επανέφερε με σχετικό λόγο εφέσεως, την φερόμενη ως αγνοηθείσα από το Εφετείο αντένσταση διακοπής της παραγραφής. Αβάσιμος ο σχετικός λόγος αναίρεσης.

 Απόσβεση Αξίωσης Αποζημίωσης Απόλυσης

Video Νομολογία

Άκυρη η Σύμβαση Εργασίας

που υπερβαίνει το σύνηθες μέτρο και Δεν εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας

(άρθρ. 23α Ν. 2190/1920, 180 και 183 ΑΚ)

Το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες της ενάγουσας, το ύψος της αμοιβής της, τους οικονομικούς όρους της σύμβασης, τη δραστηριότητα της εναγομένης εταιρίας ,την οικονομική ευρωστία της, τις ανάγκες που ικανοποιούνται με τη σύναψη της συγκεκριμένης σύμβασης και τις συνήθειες που κρατούν για τέτοιου είδους συμβάσεις στις οικείες συναλλαγές, κρίνει ότι οι συνομολογηθέντες με αυτήν μεταξύ των διαδίκων όροι υπερβαίνουν το σύνηθες,για τη συγκεκριμένη περίπτωση, μέτρο. Η σύμβαση εργασίας της ενάγουσας, που υπερβαίνει το σύνηθες μέτρο και δεν εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εναγομένης, είναι άκυρη ως αντιβαίνουσα στη διάταξη του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το Ν 5076/1931 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 ν.δ. 4237/1962. Το Εφετείο δεν παραβίασε τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν.2190/1920,ούτε τις διατάξεις των άρθρων 180 και 183 ΑΚ. Απορριπτέα ως αβάσιμα τα αντίθετα.

 Αναιρετική διαδικασία (κατ΄άρθ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ)

Απορριπτέα η Ένσταση της Αναιρεσείουσας περί Καταχρηστικής Προβολής από την Αναιρεσίβλητη της Ακυρότητας της Σύμβασης Εργασίας.

Το άρθρο 281 ΑΚ δεν εφαρμόζεται επί προτάσεως ισχυρισμού για ακυρότητα συμβάσεως λόγω παράβασης του νόμου διότι η άκυρη σύμβαση δεν μετατρέπεται σε έγκυρη.

Αποδίδεται η πλημμέλεια από το άρθρο 559 αριθμ. 1 ΚΠολΔ, με την αιτίαση ότι το Εφετείο έσφαλε απορρίπτοντας την ένσταση της αναιρεσείουσας περί καταχρηστικής προβολής από την αναιρεσίβλητη της ακυρότητας της σύμβασης εργασίας.Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, εφόσον η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ δεν εφαρμόζεται επί προτάσεως ισχυρισμού για ακυρότητα συμβάσεως που επήλθε λόγω παραβάσεως του νόμου, διότι η άκυρη σύμβαση δεν καθίσταται έγκυρη, έστω και αν η πρόταση της ακυρότητας είναι καταχρηστική.Το Εφετείο που απέρριψε τον ισχυρισμό έστω και με διαφορετική αιτιολογία αφού δέχτηκε ότι η επίκληση της ακυρότητας της σύμβασης από την εναγόμενη,δεν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος της και για το λόγο αυτό πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος ο ισχυρισμός της ενάγουσας-εκκαλούσας, που προβλήθηκε νόμιμα στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και επαναφέρεται νόμιμα και ως λόγος έφεσης, δεν έσφαλλε.

Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως

Απόφ. ΑΠ……..

Απόσβεση Αξίωσης Αποζημίωσης Απόλυσης

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας