facebook
Αρχική Νομολογία Ανακοινώσεις Κούρεμα έως 50% σε στεγαστικά και 85% σε καταναλωτικά δάνεια: Οι «παγίδες» Τι έρχεται από τον Σεπτέμβριο

Κούρεμα έως 50% σε στεγαστικά και 85% σε καταναλωτικά δάνεια: Οι «παγίδες» Τι έρχεται από τον Σεπτέμβριο

Τι έρχεται από τον Σεπτέμβριο

Μαζικά και αυτοματοποιημένα «κουρέματα» οφειλών από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία θα φτάνουν μέχρι και 85%, βρίσκονται προ των πυλών.

Η νέα πολιτική των τραπεζών για τη μείωση του στοκ των «κόκκινων» δανείων, η οποία θα καθιερώσει ως ενιαία πρακτική ρύθμισης τα «κουρέματα» οφειλών, θα ξεκινήσει να υλοποιείται τον Σεπτέμβριο

στη βάση συγκεκριμένου «εργαλείου» που θα λανσάρουν στην αγορά οι τράπεζες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το «Κεφάλαιο», θα πρόκειται για «εργαλείο – κόφτη» που έχουν επεξεργαστεί οι

τράπεζες σε συνεργασία με την PWC και το οποίο θα στοχεύσει καταρχάς στις οφειλές από δάνεια του νόμου Κατσέλη, ύψους 17 δισ. ευρώ.

Η υιοθέτηση του νέου αυτόματου κόφτη οφειλών θα συμπέσει με την ολική αλλαγή τοπίου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, καθώς στις 15 Σεπτεμβρίου θα «σπάσει» το τραπεζικό τους απόρρητο.

Αυτόματος «κόφτης» οφειλής

Σύμφωνα με την εφημερίδα, τον Σεπτέμβριο τράπεζες και SSM θα συμφωνήσουν νέα αυξημένη στοχοθεσία για τη μείωση των NPLs που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα είναι ενισχυμένη κατά 2 δισ. ευρώ.

Η πίεση να επιτύχουν ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους είναι αυτή που θα επιβάλει την «επιθετικότερη» πολιτική των τραπεζών στο μέτωπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με στόχο την αύξηση των

ανακτήσεων οφειλών. Στο πλαίσιο της επιθετικότερης αυτής στρατηγικής που θα περιλαμβάνει αύξηση των πωλήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων και των πλειστηριασμών, «βασικό κορμό» θα

αποτελέσει η νέα μορφή ρυθμίσεων με «κουρέματα» οφειλών.

Τα μαζικά «κουρέματα» θα απευθυνθούν καταρχάς στις οφειλές του νόμου Κατσέλη, από τις οποίες οι τράπεζες εκτιμούν πως θα ανακτήσουν τουλάχιστον 4 – 5 δισ. ευρώ.

Τα «κουρέματα» θα προχωρήσουν οργανωμένα μέσω του νέου «εργαλείου» που θα λανσάρουν στην αγορά οι τράπεζες και το οποίο θα δουλέψει για τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αυτοματοποιημένος «κόφτης» που θα λειτουργεί στη βάση ενσωματωμένων δεδομένων του δανειολήπτη και εμπειρικών δεδομένων από τις δικαστικές αποφάσεις,

θα καταλήγει σε «κούρεμα» του δανείου έως 40% – 50%. Πρόκειται για το μέγιστο ύψος του «κουρέματος» που έχουν καταγράψει οι τράπεζες από την εμπειρία των δικαστικών αποφάσεων στις

υποθέσεις του νόμου Κατσέλη όπου, σημειωτέον, τα δικαστήρια απορρίπτουν μία στις δύο αιτήσεις.

Για τα μη εξυπηρετούμενα καταναλωτικά δάνεια στα οποία ο αυτόματος «κόφτης» δεν θα έχει εφαρμογή, οι τράπεζες έχουν συμφωνήσει να εφαρμόσουν «κουρέματα» της τάξεως του 85%.

Τα νέα μαζικά «κουρέματα» θα αποτελέσουν για τους οφειλέτες την τελευταία ευκαιρία ρύθμισης των οφειλών τους.

Εφαρμόζοντας το νέο «εργαλείο» της PWC και απευθυνόμενες στους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, οι τράπεζες θα προσφέρουν άμεσα «κούρεμα» 40% – 50%,

με επιπλέον κέρδος για τον οφειλέτη την άμεση έξοδό του από τη «μαύρη λίστα» του Τειρεσία. Το στοιχείο αυτό θα αποτελέσει το αντίβαρο στη μέχρι σήμερα τακτική

των οφειλετών του νόμου Κατσέλη, οι οποίοι δεν προχωρούσαν σε ρύθμιση με την τράπεζα, εκμεταλλευόμενοι την ασυλία των 2 – 3 ετών που τους παρείχε η χρονική απόσταση

μέχρι την εκδίκαση της αίτησής τους από το δικαστήριο.

Πλέον, στο «χαρτί» αυτό δεν μπορούν να ποντάρουν οι οφειλέτες και ειδικά αυτοί που έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους και δεν το πράττουν,
εκμεταλλευόμενοι καταχρηστικά τον νόμο. Και αυτό όχι διότι έχουν επισπευσθεί οι χρόνοι μέχρι την εκδίκαση των αιτήσεων του νόμου Κατσέλη, αλλά διότι στις 15 Σεπτεμβρίου
«σπάει» το τραπεζικό απόρρητο των οφειλετών.

Ανοίγουν λογαριασμοί

Όπως αναφέρουν τραπεζίτες στο «Κεφάλαιο», πρόκειται για την ημερομηνία κατά την οποία οι τράπεζες θα αποκτήσουν πλήρη δυνατότητα γνώσης και ανταλλαγής

στοιχείων για το οικονομικό προφίλ των οφειλετών του ν. Κατσέλη. Αυτό σημαίνει ότι αυτομάτως θα ανοιχτούν οι λογαριασμοί των οφειλετών, οι οποίοι ναι μεν δεν θα

κατάσχονται, αλλά θα οδηγούν σε άμεσες νομικές ενέργειες και πλειστηριασμό κατά του οφειλέτη, εφόσον αυτός δεν προβεί οριστικά σε ρύθμιση της οφειλής του.

Σημειώνεται ότι από τις 15 Ιουνίου, οπότε τέθηκε σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, οι οφειλέτες είχαν για ένα τρίμηνο τη δυνατότητα να αρνηθούν το

άνοιγμα των λογαριασμών τους. Το δικαίωμα αυτό μπορούν να το διατηρήσουν μόνο εφόσον εν τω μεταξύ έχουν συμφωνήσει ρύθμιση του δανείου με την τράπεζα.

Πέραν της άρσης του τραπεζικού απορρήτου, το νέο πλαίσιο του ν. Κατσέλη:

-Δεν εντάσσει πλέον οφειλέτες των οποίων οι αιτήσεις υπαγωγής απορριφθούν, είτε επειδή σκόπιμα κατέστησαν αφερέγγυοι (π.χ. οδηγήθηκαν σε χρεοκοπία,

μεταβίβασαν περιουσία δολίως σε άλλα πρόσωπα), είτε επειδή σκόπιμα παραποίησαν την οικονομική τους κατάσταση (π.χ. απέκρυψαν περιουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό).

-Θεσπίζει διενέργεια προκαταρκτικού ελέγχου από τη γραμματεία των δικαστηρίων για το αν ο οφειλέτης δηλώνει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και το είδος αυτής,

καθώς και για το εάν έχει ασκήσει άλλες αιτήσεις στο παρελθόν ή έχει άλλες εκκρεμείς αιτήσεις. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, ο γραμματέας θα το σημειώνει στον φάκελο του οφειλέτη,

προκειμένου να αξιολογηθεί από τον δικαστή.

-Θα εκδιώκει αυτόματα τον οφειλέτη σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής των δόσεων που ορίζονται με τη δικαστική απόφαση (θα υπάρχει, πάντως, δυνατότητα εκ νέου

υποβολής αίτησης για αναβίωση της ρύθμισης,

σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή κατάχρησης δικαιώματος από τους πιστωτές).

-Καταργεί την αυτοδίκαιη (χωρίς προσωρινή διαταγή) προστασία από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, σε περίπτωση που οι οφειλέτες έχουν παραιτηθεί από δύο προηγούμενες αιτήσεις

και υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

-Προβλέπει ότι εάν η δίκη ματαιωθεί κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αυτός δεν ζητήσει νέα ημερομηνία εκδίκασης εντός 30 ημερών, θα θεωρείται ότι αυτός παραιτήθηκε της αίτησής του

για υπαγωγή.

-Καταργεί αναδρομικά την παύση ή τον περιορισμό της τοκογονίας σε περιπτώσεις αιτήσεων που απορρίφθηκαν από το δικαστήριο.

 

 

ΠΗΓΗ: www.kefalaio.gr  «Κεφάλαιο»