facebook

Στο παρελθόν μας εμπιστευτήκατε. Ήμασταν εκεί να παλέψουμε για τα προβλήματά μας.
■ Στις πολύμηνες κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, προβάλαμε με σθένος και θάρρος την πάγια
θέση μας και προωθήσαμε την κατάργηση κάθε αναχρονιστικής προσέγγισης και αυτόματης αναπροσαρμο-
γής των εισφορών, στοχεύοντας τη δράση μας στη μείωση των συντελεστών επιβάρυνσης, ώστε να
επιτρέπουν τη βιώσιμη άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος αλλά και να δίνουν προοπτική επαγγελματικής
εξέλιξης σε όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους.
■ Στηρίξαμε τη δικαστική προσβολή των διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του ν. 4387/201 6.
■ Διοργανώσαμε, ακόμα και σε συνθήκες COVID, διαδικτυακές επιστημονικές εκδηλώσεις με σκοπό την
ενημέρωση των συναδέλφων, με θέματα ενδεικτικά για τις μεταρρυθμίσεις στο Οικονομικό Δίκαιο, τον
σχολιασμό των ζητημάτων που ετέθησαν με το νέο Οικογενειακό, με προτάσεις και εισηγήσεις ως προς τη
Συνεπιμέλεια και τις σχέσεις γονέων και τέκνων, καθώς και τις εξελίξεις στο Δίκαιο Αλλοδαπών, αλλά και το
Αθλητικό Δίκαιο στην ελληνική και την ευρωπαϊκή έννομη τάξη, τις αλλαγές στο Ποινικό Δίκαιο και στο νέο
Πτωχευτικό.
■ Αναλάβαμε και φέραμε εις πέρας με επιτυχία την παρουσίαση εισηγήσεων στο Δικηγορικό Σύλλογο ενόψει των
νομοθετικών τροποποιήσεων του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα και
του Κώδικα Δικηγόρων, συμβάλλοντας ενεργά στη διασφάλιση της δικηγορικής ύλης, της καθημερινότητας,
της εκπροσώπησης και των αμοιβών των δικηγόρων.
■ Διεκδικήσαμε με καίριες παρεμβάσεις και εισηγήσεις την πρόσβαση των δικηγόρων στην Υπηρεσία Ασύλου και
στην αποκεντρωμένη Διοίκηση, την παράταση του διαστήματος επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων
υπερχρεωμένων νοικοκυριών, την άμεση αναζήτηση πάσης φύσης ευθυνών για τη μη λειτουργία δημοσίων
υπηρεσιών ΠΕ Θεσσαλονίκης κατά το διάστημα εφαρμογής μέτρων περιορισμού του κορονοϊού, το μηνιαίο
έλεγχο των δαπανών του ΔΣΘ, την ανάθεση ελέγχου φακέλων απονομής συντάξεων ΕΦΚΑ από δικηγόρους,
την επέκταση του θεσμού των βοηθών δικαστών και σε εν ενεργεία δικηγόρους, τη στελέχωση επιτροπών
ενστάσεων Κτηματολογίου αποκλειστικά από δικηγόρους, την ενίσχυση του θεσμού της διαμεσολάβησης
στην πράξη, την εισαγωγή του αθλητικού δικαίου στη διδακτέα ύλη της ΕΣΔΙ κ.α.
■ Ήμασταν κάθετα και ασυμβίβαστα αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια μείωσης των δικηγορικών αμοιβών μέσω
ιδιωτικών συμφωνητικών από το ΙΚΑ, τις ασφαλιστικές εταιρίες και τις τράπεζες.
■ Προτάξαμε τη βελτίωση της καθημερινότητας και της πρακτικής άσκησης της δικηγορίας, μέσω των θέσεων για
τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και τα απογεύματα, των ραντεβού μέσω Δ.Σ.Θ. για το Υποθηκοφυλακείο
Θεσσαλονίκης και της παραγγελίας κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων και τη διεκδίκηση ευνοϊκών
συμβάσεων με τις ηλεκτρονικές Τράπεζες Νομικών Πληροφοριών, για πρώτη δε φορά την ΤΝΠ sakkoulas on
line.
■ Υπερψηφίσαμε την αποχή από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών με
εντολείς Τράπεζες ή εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων, στρεφόμενες κατά της πρώτης κατοικίας ευάλωτων
οφειλετών.
Διεκδικήσαμε και συνεχίζουμε με πάθος να διεκδικούμε :
■ Να λειτουργήσουν ουσιαστικά οι Επιτροπές του Συλλόγου.
■ Να είμαστε διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή αφουγκραζόμενοι τα προβλήματα των συναδέλφων στοχεύοντας
στην επίκαιρη επίλυσή τους.
■ Την επιδότηση των διδάκτρων για την επιμόρφωση των συναδέλφων στα νέα αντικείμενα, ξεκινώντας από την
εκπαίδευσή τους στη διαμεσολάβηση, ως απολύτως απαραίτητων παραγόντων της διαδικασίας.
■ Την επάνδρωση των επιτροπών εκδίκασης ενστάσεων κτηματολογίου αποκλειστικά από δικηγόρους.
■ Το πέρας της ταλαιπωρίας των συναδέλφων στα κτηματολογικά γραφεία μέσω της καθιέρωσης πλατφόρμας
ραντεβού για όλες τις αιτίες και για όλες τις περιπτώσεις.

ACTA NON VERBA!