Ακρωτηριασμός κάτω Δεξιού Άκρου (1)

Ψυχιατρική Πάθηση λόγω Μετατραυματικού Στρες

 

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (άρθ. 931 ΑΚ) 

Επιδικασθέν ποσό 100.000  ευρώ

(όσο και πρωτοδίκως)

 

Κρίθηκε ότι η ενάγουσα, ηλικίας 27 ετών, σερβιτόρα σε καφετέρια και σπουδάστρια στα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο τμήμα Εφαρμογών και Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία, κατά το χρόνο του ένδικου τροχαίου ατυχήματος, υπέστη βαρύτατο  τραυματισμό (ακρωτηριασμό στο δεξί κάτω άκρο, στο επίπεδο μεταξύ γόνατος και αστραγάλου), από αποκλειστική υπαιτιότητα του αλλοδαπού εναγομένου οδηγού (υπηκόου Τσεχίας) του ζημιογόνου οχήματος ( πινακίδες Τσεχίας). Από την αρμόδια Επιτροπή των ΚΕΠΑ κρίθηκε ανάπηρη σε ποσοστό 70% λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τον ακρωτηριασμό της, αλλά και τη διαταραχή λόγω μετατραυματικού στρες ανερχόμενο σε ποσοστό 40% λόγω ψυχιατρικής πάθησης. Η μη αναστρέψιμη βλάβη της υγείας της θα επιδράσει οπωσδήποτε αρνητικά στο οικονομικό ιδίως αλλά και στο  επαγγελματικό μέλλον της, αφού θα μπορεί να εργασθεί αλλά σε συγκεκριμένες εργασίες, που δεν απαιτούν αρτιμέλεια και δεν θα είναι πλέον σε θέση να απολαμβάνει τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Εξάλλου και η κοινωνική της ζωή θα επηρεάζεται άμεσα αφού η ανωτέρω κατάσταση της υγείας της περιορίζει αισθητά τις εν γένει διαπροσωπικές της συναναστροφές καθώς και την εξέλιξη της προσωπικής της εξέλιξη καθόσον άγαμη.

Ηθική Βλάβη (932 ΑΚ) 150.000 ευρώ 

Αυξητική Τάση

(αντί των 120.000 ευρώ πρωτοδίκως) 

 

Το επιδικασθέν ποσό των 150.000 ευρώ λόγω ηθικής βλάβης (αντί των 120.000 ευρώ που επιδικάσθηκαν πρωτοδίκως) κρίθηκε ανάλογο με τις συγκεκριμένες περιστάσεις  των συνθηκών του ατυχήματος και της αποκλειστικής υπαιτιότητας του οδηγού του ζημιογόνου οχήματος καθώς και του είδους και της βαρύτητας του τραυματισμού της ενάγουσας, των χειρουργικών επεμβάσεων στις οποίες υποβλήθηκε, της μόνιμης αναπηρίας της, του ακρωτηριασμού του δεξιού κάτω άκρου, και τοποθέτησης πρόσθετου μέλους, της σωματικής και ψυχικής ταλαιπωρίας της, της κατάθλιψης και της μετατραυματικής διαταραχής στρες που εμφάνισε, της ηλικίας της, και της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης της ενάγουσας, όχι όμως του εναγομένου Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, (του οποίου η ευθύνη είναι εγγυητική).      

 

Πλασματική Δαπάνη Οικιακής Βοηθού

(άρθρ. 930.3 ΑΚ) 10.800 ευρώ 

(αντί  των  5.400  ευρώ πρωτοδίκως)

 

Επιδικάσθηκε Αποζημίωση 10.800 ευρώ  ισόποση της αμοιβής δύο (2) οικιακών βοηθών για μία 8ωρη βάρδια  η καθεμία ημερησίως επί  9 μήνες επί 600 ευρώ/μήνα (9 μήνεςΧ600 ευρώ/μήνα Χ2 οικιακές βοηθούς)

 Μετά την έξοδο της από το νοσοκομείο  η ενάγουσα και μέχρι που τοποθετήθηκε η κνημιαία πρόθεση στο ακρωτηριασμένο δεξιό κάτω άκρο της, αδυνατούσε να αυτοεξυπηρετηθεί και να αντιμετωπίσει τις καθημερινές της ανάγκες(καθαριότητα, διατροφή κλπ.), για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, έχοντας  ανάγκη βοήθειας από τρίτο πρόσωπο, υπηρεσίες που της πρόσφεραν οι συγγενείς της άνευ ανταλλάγματος.  Συνεπώς δικαιούται αποζημίωση ίση με το ποσό που θα κατέβαλε σε δύο οικιακές βοηθούς, εάν προσλάμβανε τέτοιες, για μία οκτάωρη βάρδια η καθεμία καθημερινά, ανερχόμενο σε 600 ευρώ μηνιαίως για κάθε μία συνολικά  10.800 ευρώ (9 μήνες Χ 600 ευρώ/μήνα Χ 2 οικιακές βοηθούς) Έσφαλε η  εκκαλουμένη απόφαση που επιδίκασε για την αιτία αυτή το ποσό των 600 ευρώ μηνιαίως και συνολικά 5.400 ευρώ χωρίς να αναφέρει εάν χρειαζόταν  η απασχόληση μίας ή δύο οικιακών βοηθών.

 

Προσθετικό Τεχνητό Μέλος

Μελλοντική Δαπάνη  Αγοράς (2)

 

 Επιδικαστέα, όπως και πρωτοδίκως,  και η δαπάνη αγοράς προσθετικού μέλους, ήτοι μιας εξελιγμένης κνημιαίας πρόθεσης ποσού των 13.650 ευρώ, και μίας δεύτερης (θαλάσσης) για χρήση σε υδάτινο περιβάλλον ποσού των 5.085 ευρώ.

 Απορριπτέος ως αόριστος ο λόγος εφέσεως του εναγομένου περί προώρου ασκήσεως των ανωτέρω αξιώσεων λόγω υποκατάστασης του ΕΦΚΑ

 Επιπλέον επιδικάσθηκε,  όπως και πρωτοδίκως, η δαπάνη αγοράς πρώτου προσθετικού μέλους (κνημιαίας πρόθεσης) ποσού των 5.175 ευρώ  (8.136 ευρώ μείον  2.961  ευρώ που κατέβαλε το ΙΚΑ).

Κρίθηκε, όπως και πρωτόδικα, ότι  κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων  καθίσταται βέβαιη η ανάγκη μελλοντικής δαπάνης αγοράς πρόσθετου μέλους, ήτοι μιας εξελιγμένης κνημιαίας πρόθεσης ποσού των 13.650 ευρώ, και μίας δεύτερης (θαλάσσης) για χρήση σε υδάτινο περιβάλλον  για την καλύτερη εξυπηρέτηση της ενάγουσας και της προσωπικής της υγιεινής, ποσού των 5.085 ευρώ. Απορρίπτεται ο λόγος εφέσεως του εναγομένου περί προώρου ασκήσεως της ανωτέρω αξίωσης λόγω υποκατάστασης του ΕΦΚΑ, δεδομένου ότι ο φορέας αυτός κάλυψε μέρος της δαπάνης για την κατασκευή του πρώτου τεχνητού μέλους και συνεπώς θα καλύψει και μέρος της δαπάνης των νέων προσθετικών μελών, η οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί εκ των προτέρων. Ειδικότερα, ως προς το πρώτο σκέλος του το αίτημα δεν ασκείται προώρως, διότι αποδεικνύεται ότι η κνημιαία πρόθεση που αγόρασε η ενάγουσα αποτελεί εκπαιδευτικό τεχνητό μέλος, δεδομένου ότι η τοποθέτηση τεχνητού μέλους είναι μία διαδικασία που απαιτεί τόσο σωματική εκπαίδευση όσο και ψυχολογική προετοιμασία και αποδοχή της εφ’ όρου ζωής χρήσης αυτού και συνεπώς η αγορά άλλου τεχνητού μέλους μόνιμου είναι βέβαιη, όπως και η αγορά τεχνητού μέλους προς χρήση αυτού σε υδάτινο περιβάλλον, καθότι η ενάγουσα διαμένει μόνιμα στο νησί της Λευκάδας και η προκληθείσα από το ατύχημα αναπηρία της, σε περίπτωση μη χρήσης τέτοιου μέλους στερεί σ’ αυτή, η οποία κατά το χρόνο του ατυχήματος ήταν μόλις 27 ετών, την κολύμβηση. Αναφορικά με το δεύτερο σκέλος περί ενδεχόμενης υποκατάστασης  του ΕΦΚΑ στην παραπάνω αξίωση της ενάγουσας, πλην του ότι προβάλλεται παντελώς αόριστα, πρέπει να λεχθεί ότι ο ασφαλιστικός φορέας αυτής ήδη κάλυψε μέρος της δαπάνης της ενάγουσας για την ίδια αιτία κατά την αγορά της πρώτης κνημιαίας πρόθεσης.

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις

  1. Ακρωτηριασμός κάτω Άκρου

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας – ΑΚ 931 50.000 ευρώ πλέον Ηθική Βλάβη – ΑΚ 932 90.000 ευρώ α) Ακρωτηριασμός αριστερού κάτω άκρου πάνω από το γόνατο με δημιουργία κολοβώματος και β) επιπλεγμένο υπερδιακονδύλιο κάταγμα δεξιού μηριαίου οστού ανοικτό του ιγνύος. Έτσι που έκρινε το Εφετείο δεν παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας ούτε  υπερέβη τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας, δεδομένου ότι τα ποσά αυτά κατά την κοινή πείρα και δικαστηριακή πρακτική και τη συνείδηση για το δίκαιο δεν υπερβαίνουν και μάλιστα καταφανώς εκείνα που συνήθως επιδικάζονται σε παρόμοιες περιπτώσεις. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο σχετικός λόγος αναίρεσης της αναιρεσείουσας. ΑΠ.398/2020, ΕΣυγκΔ 2020/414

Η ενάγουσα (παθούσα) εξαιτίας του τραυματισμού της υπέστη ακρωτηριασμό του δεξιού σκέλους κατά το μέσο τριτημόριο του μηρού και ακρωτηριασμό δύο  δακτύλων του αριστερού ποδιού. Λόγω της μόνιμης αναπηρίας της,  η οποία επιδρά στο κοινωνικό της μέλλον, υποχρεώθηκε να εισαχθεί σε οίκο περιποίησης ηλικιωμένων, όπου πλέον διαβιεί κατάκοιτη, στερούμενη της κίνησης, της κοινωνικής ζωής και των καθ’ ημέρα δραστηριοτήτων της. Επιδικάσθηκε πρόσθετος αποζημίωση εξ ΑΚ 931 ως εύλογο το ποσό των 50.000 ευρώ (πλέον 150.000 ευρώ εξ ΑΚ 932)Μον.Εφ.Αθ. 2944, ΕΣυγκΔ 2015/327.

Ο 35χρονος ενάγων υπέστη ηθική βλάβη, για την οποία δικαιούται χρηματική ικανοποίηση, το ύψος της οποίας, λαμβανομένων υπόψη μεταξύ άλλων των συνθηκών του επίδικου ατυχήματος, της αποκλειστικής υπαιτιότητας του οδηγού του ζημιογόνου οχήματος, την έλλειψη πταίσματος του ζημιωθέντος, την φύση και την βαρύτητα της μόνιμης σωματικής βλάβης (ακρωτηριασμός κάτω άκρου) , το σωματικό πόνο του, τη διάρκεια της νοσηλείας του, την υποβολή του σε συνεχείς ιατρικές εξετάσεις, την εν γένει σωματική και ψυχολογική ταλαιπωρία που υπέστη, πρέπει να οριστεί, στο ποσό των 120.000 ευρώ, το οποίο, μετά από στάθμιση των κατά νόμο στοιχείων, (άρθρο 932 του ΑΚ), κρίνεται ως εύλογο, Μον.Πρ.Αθ.1147/2020, ΕΣυγκΔ  2020/124.

 Ο ακρωτηριασμός του δεξιού κάτω άκρου που υπέστη ο 35χρονος ενάγων θα έχει ως αποτέλεσμα  την  αδυναμία άσκησης οποιουδήποτε επαγγέλματος που απαιτεί παρατεταμένη βάδιση και ορθοστασία. Η σωματική αυτή βλάβη, η οποία είναι μη αναστρέψιμη, δημιούργησε μόνιμη αναπηρία και παραμόρφωση της εξωτερικής του εμφάνισης, η οποία επιδρά δυσμενώς στο επαγγελματικό, οικονομικό και κοινωνικό μέλλον του και επηρεάζει τη ζωή του ως νέου ανθρώπου.  Συνεπώς δικαιολογείται η επιδίκαση του αυτοτελούς εξ ΑΚ 931 κονδυλίου,  ύψους 80.000 ευρώ ως εύλογο, πλέον 120.000 ευρώ εξ ΑΚ 932, Μον.Πρ.Αθ.1147/2020, ΕΣυγκΔ 2020/124,125.

 

2.Αγορά Τεχνητού Μέλους

Λόγω του υψηλού μηριαίου ακρωτηριασμού του δεξιού ποδιού  του ενάγοντος και του νεαρού της ηλικίας του (35 ετών), απαιτείται η  κατασκευή από εξειδικευμένη εταιρία, ενός ειδικού τεχνητού μέλους μηρού με θήκη σύνδεσμο και άξονα τιτανίου, κάλτσα σιλικόνης και ασφάλεια εγκλωβισμού μηρού, συνολικού κόστους 79.100 ευρώ (με ΦΠΑ). Εκ του ανωτέρω ποσού αφαιρούνται 5.348,57 ευρώ, που αποδόθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ και επιδικάσθηκε τελικό ποσό 73.751,43 ευρώ. Λόγω του ότι το ανωτέρω προσθετικό μέλος  δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το νερό, ο ενάγων έχει ανάγκη μίας δεύτερης μηριαίας τελικής πρόθεσης μπάνιου με αδιάβροχα υλικά, τόσο για την καθημερινή φροντίδα της προσωπικής του υγιεινής (μπάνιο), όσο και για κολύμβηση, το κόστος δε αυτής ανέρχεται σε συνολικά σε 12.995 ευρώ, το οποίο πρέπει και να επιδικασθεί . Τα επιπλέον αιτηθέντα κονδύλια  για την αντικατάσταση του τεχνητού προσθετικού μέλους, άλλες δύο φορές έως την συμπλήρωση του 78ου έτους της ηλικίας του και για την συντήρηση του τεχνητού προσθετικού μέλους, κάθε 3 χρόνια, πρέπει να απορριφθούν ως προώρως ασκηθέντα, Μον.Πρ.Αθ.1147/2020, ΕΣυγκΔ 2020/124.

 

Απόφ.Μον.Εφ.Αθ……

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας